Alles voor jou bij

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden "Gratis Dagje Wellness t.w.v. minimaal €30.- bij besteding vanaf €25.-  via de Etos app of kaart".

I. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Etos B.V.(verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde "Gratis Dagje Wellness t.w.v. €30.- bij besteding vanaf €25.- met de Etos app of kaart" (verder te noemen: de 'Actie'). Meer informatie over de Actie is terug te vinden op de website www.etos.nl/dagjewellness.
 • Deze Actie heeft als doel om het Loyalty programma van Etos, namelijk het “Mijn Etos”-programma, te promoten.
 • De actieperiode loopt van maandag 2 juli t/m zondag 12 augustus 2018.
 • Deze Actie heeft als doel om Gratis Dagje Wellness, t.w.v. €30.- bij besteding vanaf €25.- met de Etos app of kaart bij Etos-winkels, te vergeven.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.etos.nl/dagjewellness/voorwaarden worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • De Dagje Wellness codes zijn te verzilveren bij de volgende wellnessresorts: Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, Elysium, Thermen Holiday, SpaWell, en SpaPuur.

II. Deelname

 • Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor personen van zestien jaar of ouder en met een geldige woon- of verblijfplaats in Nederland. Minderjarige deelnemers hebben toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig voor deelname.
 • Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
 • Deelnemer aan de Actie is een ieder die een transactie van minimaal €25.- doet in een Etos-winkel en daarbij een volledig geregistreerde Etos-kaart of de Etos-kaart uit de Etos-app laat scannen gedurende de actieperiode.
 • Een volledig geregistreerde Etos-kaart betreft een bevestigde deelname voor het Mijn Etos-programma. Bij gebruik van de plastic Etos-kaart dient de deelnemer het kaartnummer te hebben gekoppeld aan het account door deze toe te voegen in het persoonlijk paspoort.
 • Deelnemer ontvangt maximaal 1 a 2 dagen na de transactie van minimaal €25.- met de Etos-app of Etos-kaart een nieuwsbrief met een unieke activatiecode die eenmalig gebruikt kan worden voor het reserveren van gratis toegangskaartje tot een van de deelnemende wellnessresorts.
 • Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie elke dag één keer meedoen aan de actie.
 • De unieke activatiecodes zijn geldig van 02-07-2018 tot en met 16-12-2018 en kunnen verzilverd worden bij: Veluwse Bron, Elysium, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur en SpaWell.
 • De unieke activatiecode is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
 • Online reserveren is verplicht op basis van beschikbaarheid via de resort sites.
 • De toeslag voor Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaWell en SpaPuur is €3.95 p.p. op reguliere dagen en €4,95 p.p. op vrijdagen, zaterdagen, zondagen en badkledingdagen.  Voor de Veluwse Bron is de toeslag €5.95 p.p. op alle dagen en badkledingdagen. Voor Elysium is de toeslag €5.95 p.p. op alle dagen, op badkledingdagen is de toeslag €7,95 p.p.
 • Het aan derden doorverkopen van deze unieke code is niet toegestaan.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

VI. Privacy en slotbepalingen

 • Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerken Organisator en International Wellness Resorts (verder te noemen ‘IWR’) de door deelnemer opgegeven persoonsgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen en om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. De gegevens  worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator en IWR.
 • Voor vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Etos-klantenservice (088) 6594245 of het contactformulier invullen op etos.nl.
 • Wanneer je je unieke code activeert op dagjewellness.nl zijn de algemene voorwaarden hierop van toepassing, zie www.dagjewellness.nl/voorwaarden
 • Voor vragen over het  boeken van een dagje wellness bij één van de deelnemende wellnessresorts en de afhandeling van de boeking, kunt u contact opnemen met gastenservice@dagjewellness.nl. Indien u een klacht heeft over de bestelling via dagjewellness.nl kunt u ook contact opnemen met gastenservice@dagjewellness.nl.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 20 juni 2018