Alles voor jou bij

Privacybeleid van Etos B.V.

Dit is het privacybeleid van Etos B.V. ("Etos"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Etos winkels, website, en andere diensten, waaronder de app voor je smartphone.

Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Etos gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.etos.nl (Etos Website). Etos raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 december 2016.

Kijk hier voor ons Cookiebeleid

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Etos verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse Etos winkels, website en andere diensten, waaronder de Etos app.

Op de Etos Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Etos B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Etos haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") in Den Haag. In de meldingen is aangegeven welke gegevens Etos verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt, zie het openbare register van de AP.

Inhoudsopgave Privacybeleid

 

1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid

In dit Privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Etos van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals deelname aan Mijn Etos, het loyaliteitsprogramma van Etos) een Mijn Etos paspoort nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over Mijn Etos vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn Etos paspoort, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

2.1 Winkelen bij Etos

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Etos verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Voor welke doelen verwerkt Etos je gegevens?

Om te kunnen winkelen in een Etos winkel heb je geen Etos kaart nodig en is het niet nodig dat je deelneemt aan Mijn Etos. In sommige gevallen kan het zijn dat Etos wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je in een Etos winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de Etos klantenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Etos kaart dan kunnen we ook je Etos kaartnummer vragen. Lees meer over wat er gebeurt als je je Etos kaartnummer opgeeft aan de Etos klantenservice onder paragraaf 2.3.1 "De basis: De Etos kaart, de Etos app en de wekelijkse Etos nieuwsbrief".

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie

Etos biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Etos de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de specifieke actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3 Air Miles sparen

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Etos winkels. Wij verwerken je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles.

Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, vragen wij ter identificatie je postcode en huisnummer en geven die door aan LMN. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Etos.

Wanneer je in een Etos winkel of bij de Etos klantenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Etos heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Etos gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Etos, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Etos en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Mileskaartnummer onbeperkt en de mutaties in je Air Milessaldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures.

2.1.4 Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van èèn van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.5 Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

2.1.6 Uitnodiging voor tevredenheidsonderzoek

Etos doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. We kunnen jou aan de hand van de bij ons bekende contactgegevens benaderen met een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Etos. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de uitschrijflink in de uitnodiging. Je ontvangt dan geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een klantenpanel verwerken wij gegevens zoals je e-mailadres, postcode, geboortedatum, favoriete Etos Winkel en de door jou ingevulde antwoorden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de door jou ingevulde antwoorden op anonieme basis voor de duur van het onderzoek.

2.2 Online diensten van Etos

Etos biedt een aantal online diensten aan, waaronder:

 • de website van Etos op www.etos.nl ("Etos Website"),
 • de Etos app
 • het Mijn Etos paspoort

Ook kun je je online inschrijven voor nieuwsbrieven van Etos.

2.2.1. Etos Website en Etos app (algemeen)

Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken wij een aantal technische gegevens van je (zoals je IP-adres) om de functionaliteiten van deze online diensten te ondersteunen en deze technisch te beheren.

Deze technische gegevens hebben we nodig om de functionaliteit van de Etos Website en de Etos app te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en app beheerders in staat de Etos Website en de Etos app te beheren, bijvoorbeeld bij het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak. Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Etos Website en Etos app aangenamer te maken, worden (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Etos cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, tablet of smartphone, de bezochte web- of app-pagina's binnen het Etos domein, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek/sessie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel ten minste 2 jaar.

2.2.2 Online Etos aankopen doen via AH.nl en via bol.com

Etos biedt (een deel van haar) assortiment aan via de online winkel van Albert Heijn op AH.nl en via Bol.com op bol.com.

Etos verwerkt slechts geaggregeerde financiële en logistieke gegevens aangaande de verkopen van haar artikelen via deze online winkels. Etos ontvangt van beide partijen geen persoonsgegevens.

Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via AH.nl en via bol.com. Dit privacybeleid van Etos is niet van toepassing op het gebruik van die websites. Etos verwijst graag naar het privacybeleid van respectievelijk Albert Heijn (te raadplegen via www.ah.nl/privacy) en Bol.com (te raadplegen via www.bol.com) voor het van toepassing zijnde beleid.

2.2.3. De Etos app

Als je gebruik maakt van de Etos app verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos app (algemeen)".

Je kunt alleen gebruik maken van de Etos app als je je aanmeldt voor Mijn Etos, het loyaliteitsprogramma van Etos. De Etos app biedt vervolgens verschillende voordelen en functionaliteiten. Een aantal van deze functionaliteiten zijn ook beschikbaar als je je aanmeldt voor Mijn Etos met de Etos kaart. Andere functionaliteiten zijn alleen beschikbaar via de app.

Lees hier meer over in paragraaf 2.3 "Het persoonlijke Mijn Etos programma". Je leest daar ook welke gegevens Etos van je verwerkt als je de app gebruikt en je vindt hier meer informatie over specifieke Etos app functionaliteiten zoals de stappenteller, winkelvinder en folder in de app.

Caching

In de Etos app kunnen informatie en plaatjes lokaal op je smartphone worden opgeslagen. Dit gebeurt zodat deze gegevens sneller beschikbaar zijn in de Etos app en er minder belasting is op je mobiele verbinding. Deze plaatjes e.d. worden opgeslagen in je foto's en video's / media map van je smartphone. Wij gebruiken deze toegang alleen om tijdelijk bestanden van de Etos app op te slaan.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De Etos app heeft hiervoor toegang nodig tot de bestanden map van je smartphone. Etos heeft geen toegang tot andere bestanden in deze map.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de bestanden map vindt plaats zolang je de Etos app op je smartphone hebt geïnstalleerd.

2.2.4. Elektronische nieuwsbrieven

Op diverse plaatsen op de Etos Website en via het Mijn Bonus programma van Albert Heijn, kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrieven met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties.

Let op: het betreft hier de algemene nieuwsbrieven van Etos, te weten de Algemene wekelijkse nieuwsbrief en de Algemene Superbaby nieuwsbrief. Er worden ook nieuwsbrieven verstuurd vanuit Mijn Etos. Dat gebeurt pas als je je voor dit programma hebt aangemeld. Lees hier meer over in paragraaf 2.3. "Het persoonlijke Mijn Etos programma".

Afhankelijk van waar je je voor onze algemene nieuwsbrieven aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je. Als je je inschrijft via:

 • de Etos Website. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".
 • De website van het Mijn Bonus programma van Albert Heijn. Etos is niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via de website van Albert Heijn. Lees meer over de verwerking van je persoonsgegevens op de Albert Heijn website in het Privacybeleid van Albert Heijn.

Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrieven en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht en de naam en het geslacht van jouw kind (voor zover dit voor desbetreffende nieuwsbrief relevant is), zodat we je persoonlijk kunnen adresseren en/of informatie kunnen tonen die met name voor vrouwen of mannen interessant is.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we nog wel dat je je hebt afgemeld.

2.3 Het persoonlijke Mijn Etos programma

Mijn Etos is het loyaliteitsprogramma van Etos. Je kunt je online voor dit programma aanmelden met een gratis Etos kaart (te verkrijgen in iedere Etos winkel) of met de gratis Etos app (te downloaden via de App Store of via Google Play). Door je aan te melden voor dit programma profiteer je van een aantal voordelen:

 1. Persoonlijke aanbiedingen en informatie, zoals korting op producten en gratis samples, gebaseerd op de door jou ingevulde interesses en jouw aankopen bij Etos.
 2. Als je jouw interesses opgeeft,ontvang je naast persoonlijke aanbiedingen,ook tips en nieuwtjes over o.a. beauty (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging),health (gezondheid, bewegen, vitamines),peuter, baby en zwangerschap op basis van deze opgegeven interesses en/of levensfase.
 3. Gemakkelijk sparen in de spaarprogramma's van Etos en voor babyzegels: geen papieren spaarboekjes en zegels meer, alles wordt eenvoudig digitaal bijgehouden in je Etos app of op je Etos kaart.
 4. Een stappenteller met beloningen in de vorm van aanbiedingen (korting op producten) en cadeautjes (gratis samples en producten). De stappenteller houdt elk uur van de dag bij hoeveel stappen je gelopen hebt en beloont je voor iedere nieuwe mijlpaal die je behaalt. Zo is de stappenteller een steuntje in de rug bij jouw inspanningen om gezond te leven. (Let op: alleen in de Etos app, je moet de stappenteller apart activeren).

Als deelnemer van Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin je persoonlijke aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je de persoonlijke aanbiedingen en informatie ook in de app. Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij Etos, in welke winkel en via welk kanaal je je aankopen doet, van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt en je websitebezoekgegevens.

Daarbovenop kun je ervoor kiezen om Mijn Etos nog persoonlijker te maken. Je vult daarvoor je interesse(s) en enkele aanvullende persoonlijke gegevens in je 'Mijn Etos paspoort' in. In een aparte nieuwsbrief (naast de wekelijkse 'Mijn Etos nieuwsbrief') ontvang je dan - afhankelijk van de door jou opgegeven interesses- nieuws, tips en extra persoonlijke aanbiedingen over:

 • Beauty (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging) via de Beauty nieuwsbrief;
 • Health (gezondheid, bewegen, vitamines) via de Health nieuwsbrief;
 • Baby en peuter via de Babynieuws en Peutertijd nieuwsbrief; of
 • Zwangerschap via de Zwanger! Nieuwsbrief.

Als je een persoonlijk cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geslacht en geboortedatum. Als je je postadres hebt opgegeven in je Mijn Etos paspoort, kunnen wij er voor kiezen om bepaalde persoonlijke aanbiedingen per post aan jou te sturen.

Hieronder wordt in meer detail beschreven wat de onderdelen zijn van Mijn Etos, welke gegevens Etos voor ieder onderdeel verwerkt en hoe lang Etos deze gegevens bewaart.

2.3.1 De basis: de Etos kaart, de Etos app en de wekelijkse Mijn Etos nieuwsbrief

Om deel te kunnen nemen aan Mijn Etos, heb je de gratis Etos kaart of de gratis Etos app (iOS, Android) nodig. Je kunt de Etos kaart ophalen in iedere Etos winkel. De Etos app is te downloaden via de App Store of via Google Play. Vervolgens meld je je met de kaart of met de app aan voor het programma.

Aanmelden met de kaart:

Op www.etos.nl/mijnetos vul je je voornaam, e-mail adres en een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter) in. Je kunt in dit scherm ook de voorwaarden van Mijn Etos en dit privacybeleid openen. Na het invullen van je gegevens druk je op de knop "Ik doe mee", waarmee je tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Je ontvangt dan op het door jou opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail met een link. Na het aanklikken van de link in deze mail heb je je aanmelding voor Mijn Etos bevestigd. Daarna voer je het nummer van je Etos kaart in en is je aanmelding compleet.

Je hebt nu een zogenaamd Mijn Etos paspoort aangemaakt. In dit Mijn Etos paspoort kun je je instellingen voor Mijn Etos beheren. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Na je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, kun je aangeven of je aan nog meer onderdelen van Mijn Etos wilt deelnemen. Deze onderdelen met extra persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes staan beschreven in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes".

Aanmelden met de app:

Na het downloaden van de Etos app opent het aanmeldscherm. Hier vul je je voornaam, e-mail adres en een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter) in. Je kunt in dit scherm ook de voorwaarden van Mijn Etos en dit privacybeleid openen. Na het invullen van je gegevens druk je op de knop "Ik doe mee", waarmee je tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Je ontvangt dan dan op het door jou opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail met een link. Na het aanklikken van de link in deze mail heb je je aanmelding voor Mijn Etos bevestigd. In de app wordt vervolgens een mobiele Etos kaart aangemaakt. Je aanmelding is dan compleet. Mocht je al over een "gewone" Etos kaart beschikken, dan kun je er ook voor kiezen om deze kaart te scannen of het kaartnummer ervan in te vullen in de app: je hebt dan een kopie van deze kaart in je smartphone.

Je hebt nu een zogenaamd Mijn Etos paspoort aangemaakt. In dit Mijn Etos paspoort kun je je instellingen voor Mijn Etos beheren. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Na je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, kun je aangeven of je aan nog meer onderdelen van Mijn Etos wilt deelnemen. Deze onderdelen met extra persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes staan beschreven in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes".

Let op: de Etos app kan niet verder geopend worden zonder je aan te melden voor Mijn Etos. Aanmelden via de Etos app is dus verplicht om via de app van de voordelen van Mijn Etos te kunnen profiteren.

Na aanmelding voor Mijn Etos: je ontvangt wekelijks persoonlijke aanbiedingen en nieuws

Na je aanmelding voor Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin je persoonlijke aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je deze persoonlijke aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens ook via de app. Over persoonlijke aanbiedingen en welke gegevens Etos hiervoor verwerkt, lees je meer in de volgende paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Welke gegevens verwerkt Etos voor je aanmelding?

Aanmelden doe je via de Etos website of de Etos app. In dat verband verwerken we ook bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Voor je aanmelding bij Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, verwerkt Etos je voornaam, je e-mail adres, het door jou gekozen wachtwoord en je kaartnummer (van de Etos kaart of het in de app gegenereerde nummer van je mobiele kaart).

Je kunt je Etos kaart toevoegen aan je Etos app door deze met je smartphone te scannen. De Etos app heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je smartphone. We verwerken je Etos kaartnummer wanneer je je Etos kaart scant.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Toegang tot de camera van je smartphone (als je je Etos kaart scant in je smartphone) vindt plaats zodra je de scanfunctionaliteit inschakelt totdat de scan van de barcode is gemaakt. De scan zelf wordt niet opgeslagen.

Je kunt je uitschrijven voor de wekelijkse Mijn Etos nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Let op: Als je je uitschrijft voor deze nieuwsbrief meld je je automatisch af voor Mijn Etos. Lees meer over afmelden in paragraaf 2.3.10 "Afmelden".

2.3.2 Persoonlijke aanbiedingen

Na je aanmelding voor Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin je persoonlijke aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je deze aanbiedingen en informatie ook via de app. Persoonlijke aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • kortingen op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.
 • speciaal door Etos geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Etos of op basis van jouw interesses of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens over jou door aan onze partners.
 • bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties of uitnodigingen voor lokale evenementen in je favoriete Etos winkel.
 • op termijn extra spaar- of inwisselmogelijkheden op basis van je Air Mileskaart (als je ervoor kiest je Air Mileskaart te koppelen).
 • verder kun je er ook op worden geattendeerd als producten die je vaak koopt in de landelijke Etos folder staan (Let op: om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Mijn Etos noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos).

Om van je persoonlijke aanbieding te profiteren, moet je je aanbieding eerst activeren. Dat doe je door op de knop "Ik wil deze" onder de afbeelding van de aanbieding te klikken. Dat kan zowel in de e-mail nieuwsbrief als onder "Mijn aanbiedingen" in de Etos app. Na activeren, kun je je persoonlijke aanbieding verzilveren door bij de kassa in de winkel je Etos kaart of de Etos mobiele kaart in je smartphone te laten scannen. De korting of aanbieding wordt dan voor afronding van de transactie automatisch verrekend bij de kassa. Je ziet de korting terug op het kassascherm en op je kassabon.

Welke gegevens verwerkt Etos hiervoor?

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder:

 • welke producten je bij Etos koopt,
 • het bedrag dat je per transactie besteedt bij Etos,
 • in welke winkel je je aankopen doet,
 • de plaats en tijd waarop je een aankoop doet,
 • van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt,
 • wat je in onze nieuwsbrief aanklikt,
 • je websitebezoekgegevens.

Verder verwerkt Etos je kaartnummer en de persoonlijke gegevens die jij aan ons hebt opgegeven, zoals je voornaam en je e-mail adres.

Gegevens over je medische gesteldheid en seksuele leven

Etos verkoopt producten die mogelijk iets zeggen over je medische gesteldheid of over je seksuele leven. Wettelijk gezien mag Etos deze gegevens niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming op persoonsniveau verzamelen. Daarnaast mag een deel van het Etos assortiment (bijv. geneesmiddelen), wettelijk gezien niet met korting verkocht worden. Daarom heeft Etos ervoor gekozen je aankopen van deze artikelen niet op artikelniveau te verwerken. Welk product je hebt gekocht wordt niet opgeslagen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat wij geen aankoopgegevens verzamelen ten aanzien van jouw medische gesteldheid en seksuele leven. Om goede klanten die ook veel van deze artikelen kopen bij Etos niet te benadelen binnen Mijn Etos verwerkt Etos wel het totale aantal gekochte producten en het totaalbedrag van je aankopen, maar Etos kan dus niet zien welke producten uit deze categorie zijn gekocht. Over assortiment waarvoor dit wettelijk niet is toegestaan (bijv. geneesmiddelen) worden geen kortingen of aanbiedingen gegeven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, verzamelen we je aankoopgegevens en je websitebezoekgegevens. Uiteindelijk analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer of andere persoonlijke gegevens.

We bewaren jouw aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

2.3.3 Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes

Daarbovenop kun je ervoor kiezen om Mijn Etos nog persoonlijker te maken. Je vult daarvoor je interesse(s) en enkele aanvullende persoonlijke gegevens in je 'Mijn Etos paspoort' in. Dat kan direct na je aanmelding voor Mijn Etos, maar het kan ook later in je Mijn Etos paspoort. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

De aanvullende gegevens hebben betrekking op:

 1. Jouw interesses, waaronder make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, gezondheid en bewegen, vitamines en herenverzorging.
 2. Jouw gezinssamenstelling: je kunt hier aangeven of je jonge kinderen hebt (jonger dan 5 jaar) en hoe oud ze zijn, en ook of je in verwachting bent en wat je uitgerekende datum is.
 3. Jouw verjaardag
 4. Jouw postadres

In een aparte nieuwsbrief (naast de wekelijkse 'Mijn Etos nieuwsbrief') ontvang je dan - afhankelijk van de door jou opgegeven interesses- nieuws, tips en extra persoonlijke aanbiedingen over:

 • Beauty (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging) via de Beautynieuwsbrief;
 • Health (gezondheid, bewegen, vitamines) via de Healthnieuwsbrief;
 • Baby en peuter via de Babynieuws of Peutertijd nieuwsbrief; of
 • Zwangerschap via de Zwanger! Nieuwsbrief.

Als je een persoonlijk cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geslacht en geboortedatum. Als je je postadres hebt opgegeven in je Mijn Etos paspoort, kunnen wij ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke aanbiedingen per post aan jou te sturen.

Als je de Etos app gebruikt ontvang je de extra persoonlijke aanbiedingen ook altijd via de app onder "Mijn aanbiedingen".

De door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens kun je altijd terugvinden in je Mijn Etos paspoort.

Welke gegevens verwerkt Etos voor je extra voordeel?

Om de extra aanbiedingen en nieuwtjes zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruikt Etos de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens. Daarnaast gebruikt Etos je aanmeldgegevens, te weten je voornaam, e-mail adres en kaartnummer. Ook gebruikt Etos je aankoopgegevens en websitebezoekgegevens voor het doen van de extra aanbiedingen en nieuwtjes, zie hiervoor de vorige paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Gegevens over zwangerschap en uitgerekende datum

Je zwangerschap en uitgerekende datum zijn medische gegevens. Om deze gegevens te mogen verzamelen voor het doen van persoonlijke aanbiedingen, moet je uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven aan Etos. Vandaar dat je, zodra je deze gegevens ingevuld hebt, eerst je uitdrukkelijke toestemming moet geven via de "ja" knop in de pop-up, voordat je je voor dit extra voordeel kunt aanmelden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort". De gegevens over jouw zwangerschap en uitgerekende datum worden na een periode van 3 maanden geanonimiseerd en vervolgens uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde analyses.

Je kunt je ook altijd uitschrijven voor een bepaalde e-mail nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan de e-mail. Je wordt dan doorgelinkt naar de inlogpagina van je Mijn Etos paspoort. Daar kun je je gegevens zo aanpassen, dat je de betreffende nieuwsbrief niet langer ontvangt. Let op: Als je je uitschrijft voor een type e-mail nieuwsbrief ontvang je de bijbehorende persoonlijke aanbiedingen ook niet meer: niet per e-mail, maar ook niet meer via de Etos app als je die gebruikt.

2.3.4 Je Mijn Etos paspoort

Je Mijn Etos paspoort kun je aanmaken via de Etos Website, of via de Etos app. Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos apps (algemeen)".

Het Mijn Etos paspoort maak je aan op het moment dat je je aanmeldt voor Mijn Etos. Lees meer hierover en over de gegevens die Etos hiervoor verwerkt in paragraaf 2.3 "het persoonlijke Mijn Etos programma".

Je kunt je Mijn Etos paspoort te allen tijde inzien door in te loggen via www.etos.nl/mijnetos of via "Mijn paspoort" in de Etos app. Je dient daar in te loggen met het e-mail adres en het door jou opgegeven wachtwoord.

Welke gegevens verwerkt Etos voor je Mijn Etos paspoort?

In je Mijn Etos paspoort vind je alle door jou ingevulde persoonlijke gegevens terug, te weten:

 1. Je aanmeldgegevens: voornaam, e-mail adres, wachtwoord (zie ook paragraaf 2.3.1)
 2. Je kaartnummer
 3. Je aanvullende persoonlijke gegevens voor aanvullende persoonlijke aanbiedingen (zie ook paragraaf 2.3.3)
 4. Je Air Miles kaartnummer (als je je Air Mileskaart gekoppeld hebt, zie paragraaf 2.3.9)

Je kunt je gegevens in het Mijn Etos paspoort te allen tijde aanvullen, wijzigen of verwijderen. Vergeet niet om je wijzigingen op te slaan via de knop "Opslaan".

Wanneer je de Etos website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

De aanmeldgegevens gebruiken wij ook om ervoor te zorgen dat je veilig kunt inloggen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door jou ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Je Mijn Etos paspoort".

Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn Etos paspoort, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd.

Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 7 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

2.3.5 Sparen

Naast persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes, biedt Mijn Etos ook het voordeel van sparen in de spaarprogramma's van Etos en voor babyzegels. Sparen gaat heel gemakkelijk: geen papieren spaarboekjes en zegels meer, alles wordt eenvoudig digitaal bijgehouden in je Etos app of op je Etos kaart.

Om te sparen, laat je je Etos kaart of de mobiele kaart in je Etos app bij iedere aankoop in de Etos winkel scannen. Het aantal spaarpunten dat je per spaarprogramma spaart zijn bij iedere aankoop zichtbaar op zowel het kassascherm als op de kassabon. Op de kassabon zie je tevens je vorige puntensaldo en je nieuwe puntensaldo. Bovendien zie je het daar ook terug zodra je een volle spaarkaart hebt.

In de Etos app zijn je actuele spaarsaldi en spaarkaarten ook op ieder moment te bekijken via "Mijn spaarkaarten". Je vindt daar ook je volle spaarkaarten terug. Het spaardoel (premium, artikel, korting of anderszins) van een volle spaarkaart is bovendien in de app terug te vinden onder "Mijn aanbiedingen".

Een volle digitale spaarkaart kun je bij je eerstvolgende aankoop in de Etos winkel inleveren. De volle kaart verdwijnt dan uit je app en is ook niet langer zichtbaar op je kassabon. Je kunt er ook voor kiezen om je volle digitale spaarkaarten op te sparen en in een keer in te wisselen. Let op: na sluitingsdatum van de spaaractie zijn volle spaarkaarten niet meer in te wisselen. Denk er dus om dat je dit tijdig doet.

Ieder spaarprogramma staat automatisch aan op je Etos kaart en/of in je Etos app. In de Etos app heb je de keuze om het spaarprogramma uit te zetten als je niet mee wilt sparen. Het is uiteraard geen verplichting om volle spaarkaarten in te leveren.

Welke gegevens verwerkt Etos voor sparen?

Sparen is onderdeel van Mijn Etos. Je moet je dus aanmelden voor dit programma met de Etos kaart of de Etos app om mee te kunnen sparen. Etos verwerkt voor je aanmelding je voornaam, je e-mail adres, je wachtwoord en je kaartnummer. Etos kan je e-mail adres eventueel ook gebruiken om je van een nieuwe spaaractie op de hoogte te stellen.

Het is mogelijk dat je al aankopen hebt gedaan met je Etos kaart, voordat je je hebt aangemeld voor Mijn Etos. Wanneer je je aanmeldt voor Mijn Etos, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan je aanmelding voor Mijn Etos voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties. Zodra je je hebt aangemeld, worden de spaarpunten zichtbaar op je kassabon en/of in de app.

De spaarkaarten en spaarsaldi kun je bekijken via de Etos app. Wanneer je de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover kopje "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Etos verwerkt tevens de door jou verzamelde spaarpunten en de bijbehorende aankopen (waaronder aankoopbedrag, gekochte producten, aankoopdatum).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf je aanmelding voor Mijn Etos verzamelen we je aankoopgegevens en je spaarpunten. Uiteindelijk bewaren we je aankoopgegevens en je spaarpunten voor een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer noch je persoonlijke gegevens zoals voornaam en e-mail adres.

2.3.6. Stappenteller

Exclusief via de Etos app biedt Mijn Etos ook een stappenteller met verrassingen: beloningen in de vorm van aanbiedingen (korting op producten) en cadeautjes (gratis samples en producten). Deze stappenteller is alleen toegankelijk via de Etos app en werkt op Android toestellen en iPhones 5S of hoger. Je moet de stappenteller in de Etos app apart activeren.

De gebruiksvoorwaarden van de Stappenteller zijn te vinden in de app onder "Mijn stappenteller".

Door middel van het gebruik van de Stappenteller en het behalen van een bepaald aantal stappen met de Stappenteller kun je verrassingen verdienen. In de Etos app is aangegeven bij welke hoeveelheid stappen je een nieuwe verrassing kunt verzilveren in een Etos winkel. De verdiende verrassingen zijn zichtbaar onder "Mijn aanbiedingen" van de app. De verrassingen zijn automatisch geactiveerd en deze kun je verzilveren door bij de kassa in de winkel de Etos mobiele kaart in je smartphone te laten scannen. De korting of aanbieding wordt dan automatisch verrekend bij de kassa. Na verzilveren verdwijnt de verrassing uit de lijst aanbiedingen.

De Stappenteller begint met stappen te tellen zodra de Gebruiksvoorwaarden zijn geaccepteerd.

Na het activeren van de Stappenteller zal de Stappenteller op de achtergrond blijven aanstaan en de stappen registreren.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de iPhone 5S of hoger zal de Stappenteller gebruik maken Apple HealthKit om de stappen te registreren. Deelnemer gaat door akkoord met de gebruiksvoorwaarden ook akkoord met het gebruik van de Apple HealthKit door de Stappenteller. Voor de Android toestellen bevat de Stappenteller een interne stappenteller om de stappen te registreren. De Stappenteller berekent door middel van het registreren van de stappen de afgelegde afstand en calorieën die zijn verbrand. Dit is een gemiddelde berekening. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze berekening.

Welke gegevens verwerkt Etos voor de stappenteller?

De stappenteller is onderdeel van Mijn Etos en wordt alleen aangeboden binnen de Etos app op Android en iPhone 5S of hoger. Je dient je dus aan te melden voor dit programma met de Etos app om deel te kunnen nemen. Etos verwerkt voor je aanmelding voor Mijn Etos je voornaam, je e-mail adres, je wachtwoord en je kaartnummer. Etos kan je e-mail adres eventueel ook gebruiken om je van een nieuwe stappenteller actie op de hoogte te stellen.

Daarnaast dien je je akkoord te geven op de gebruiksvoorwaarden van de stappenteller (beschikbaar in de app), voordat je er gebruik van kunt maken.

Etos verwerkt verder het door jou gezette aantal stappen. Voor iPhone 5S of hoger gaat dit via Apple HealthKit. Etos verwerkt geen andere gegevens uit HealthKit anders dan de door HealthKit geregistreerde stappen. Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van stappen of andere gegevens binnen Apple HealthKit en verwijst hiervoor naar het privacy statement van Apple HealthKit.

Wanneer je de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf het activeren van de stappenteller houden we je stappen bij tot maximaal 3 maanden na afloop van de stappenteller actie. Daarna worden de stappen verwijderd uit de Etos database.

2.3.7 Winkelvinder

In de Etos app zit tevens een winkelvinder onder "Mijn winkel". Je kunt een winkel zoeken op basis van postcode of plaats, maar je kunt in de Etos app op basis van je huidige locatie de dichtstbijzijnde Etos winkel vinden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De Etos app verwerkt voor dat laatste je geolocatie en heeft hiervoor toegang nodig tot de GPS functie van je smartphone.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

De Etos app verwerkt je geolocatie nadat je de Etos app toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid en vervolgens voor zolang als de Etos app actief is. Zodra je de Etos app verlaat zal je geolocatie niet meer verwerkt worden. Je kunt ervoor zorgen dat de Etos app geen toegang meer heeft tot de GPS functie door je toestemming in te trekken in de instellingen module van je smartphone.

2.3.8 De folder op je smartphone

In de Etos app vind je ook de laatste Etos huis-aan-huis folder onder "De folder". Om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Mijn Etos noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De Etos app verwerkt geen gegevens van je om de folder te tonen.

2.3.9 Air Mileskaart koppelen

Binnen Mijn Etos kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Etos kaart of je Etos app zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en in de toekomst extra inwisselmogelijkheden krijgt. Door deze koppeling kun je tevens Air Miles sparen en inwisselen met je Etos kaart of de mobiele Etos kaart in je app. Je hoeft alleen je Etos kaart of de kaart in je smartphone te laten scannen bij de kassa.

Je koppelt je Air Mileskaartnummer door deze in te vullen in je Mijn Etos paspoort via www.etos.nl/mijnetos of in de app onder "Mijn paspoort" (zie ook paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort").

Wij registreren je Air Mileskaartnummer en de Air Miles bij die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Als je Air Miles bij Etos spaart of inwisselt, verwerken wij je gegevens (optioneel) ook nog als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan onze klantenservice over je Air Milessaldo. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je je Air Mileskaartnummer hebt gekoppeld aan je Etos kaart of app, dan verwerkt Etos je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In bijzondere gevallen kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos". Voor het selecteren van de extra spaar- en inwisselmogelijkheden analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Miles gegevens voor dit doel totdat je besluit je koppeling met je Etos kaart of Etos app ongedaan te maken in je Mijn Etos paspoort of je daar afmeldt voor Mijn Etos. Je Air Miles kaartnummer blijft onbeperkt bewaard. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" in paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

2.3.10 Afmelden

Je kunt je deelname aan Mijn Etos op elk moment stopzetten door je op www.etos.nl/mijnetos af te melden voor Mijn Etos. Wij verwijderen dan alle gegevens die je voor Mijn Etos hebt opgegeven en zullen deze gegevens niet meer analyseren.

Let op: met het verwijderen van de Etos app op je smartphone heb je je deelname aan Mijn Etos nog niet beëindigd. Als je daarna de Etos app opnieuw download, kun je altijd weer inloggen met je "oude" gegevens. Je vindt dan tevens je volledige Mijn Etos paspoort terug in de app. Om je volledig af te melden en je gegevens definitief te laten verwijderen, dien je je via www.etos.nl/mijnetos af te melden. Je kunt je ook afmelden via de uitschrijflink in de wekelijkse Mijn Etos nieuwsbrief. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.1 "De basis" onder "Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor".

Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 7 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

Je instellingen

Je kunt je deelname aan Mijn Etos ook op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren via je Mijn Etos paspoort. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes" en in paragraaf 2.3.4. "Mijn Etos paspoort".

2.3.11 Etos onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten

Etos doet op anonieme basis onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten die deelnemen aan Mijn Etos om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen.

Etos voert onderzoek uit naar deze trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de Etos kaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor het Etos kaartnummer en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Etos winkel, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren aankoopgegevens van Etos kaarten 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.

2.3.12 Niet geregistreerde Etos kaarten

Een Etos kaart die je direct in gebruik neemt is niet herleidbaar tot jou, tenzij je je met deze kaart hebt aangemeld voor Mijn Etos. Om van de voordelen van Mijn Etos te kunnen profiteren, zul je je dus met je kaart aan moeten melden.

Wanneer je je aanmeldt voor Mijn Etos, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan je aanmelding voor Mijn Etos. Voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties.

Let op: als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze klantenservice èn je het Etos kaartnummer van je niet geregistreerde kaart en je contactgegevens opgeeft, beschikt Etos op dat moment ook over je contactgegevens. Deze contactgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je alsnog met de betreffende kaart aanmeldt voor Mijn Etos).

3. Als je met ons communiceert via social media

De Etos Website en Etos Online Services delen via social media

Indien je ervoor kiest de Etos Website of Etos Online Diensten te delen via social media, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en/of WhatsApp dan kunnen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Etos en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Onze social media pagina's

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Youtube, Facebook, Twitter,Pinterest, Instagram en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je kunnen zien (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms. Etos raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Etos.

4. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Etos schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Etos en heeft Etos de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Etos hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Etos zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Etos gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

6. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Etos over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Etos
afdeling Etos Consumentenservice
Postbus 3101 
1500 HE Zaandam

Als je je hebt aangemeld voor Mijn Etos dan vraagt Etos je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek.

Als je een Etos kaart hebt zonder deel te nemen aan Mijn Etos, kunnen we je niet identificeren en kunnen we je dan ook geen inzage verlenen.

Via je Mijn Etos paspoort (op www.etos.nl/mijnetos of onder "Mijn paspoort" in de Etos app) kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je niet langer wilt meedoen aan specifieke onderdelen van Mijn Etos.

Als je niet langer mee wilt doen aan specifieke onderdelen van Mijn Etos, kan dat ook door contact op te nemen met de Etos Klantenservice via het contactformulier op etos.nl/vraag-en-antwoord of door te bellen naar 088-6594245. De Etos Klantenservice kan je dan helpen als je je Mijn Etos paspoort aanpast (op www.etos.nl/mijnetos of onder "Mijn paspoort" in de Etos app).

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Etos Klantenservice via het contactformulier op etos.nl/vraag-en-antwoord of door te bellen naar 088-6594245.