Alles voor jou bij

Algemene voorwaarden Etos-website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Etos-site www.etos.nl en op alle diensten die via de site worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de Etos-site te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Etos-site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Etos en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Etos-site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste aanbiedingen die op de Etos-site staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Etos-winkels. Voor minder alledaagse artikelen heeft u in onze grotere winkels de meeste keuze. Op de site vindt u een overzicht van de Etos-winkels in uw omgeving. Etos behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.

De aanbiedingen uit onze actiefolder zijn geldig in de vermelde actieperiode of tot zolang de voorraad strekt. De aanbiedingen uit onze actiefolder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in de folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of via de webwinkel verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijking in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of zetfouten.

Informatie via de Etos-site

De informatie die u op de Etos-site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.

De informatie op de Etos-site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Indien u fouten op de Etos-site aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt via onze Consumentenservice. Dit kan per e-mail of telefonisch: (088) 6594245.

De Etos-site bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Etos kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Overige toepasselijke voorwaarden

Voor de diverse diensten die via de Etos-site worden aangeboden kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Dit geldt ondermeer voor Felicitas en andere kortdurende acties. De voorwaarden die voor deze diensten gelden, kunt u vinden op de desbetreffende sites.