Actievoorwaarden

Actievoorwaarden "Etos Cadeau Sparen"

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de spaaractie “Etos Cadeau Sparen” (hierna: "Actie") van Etos B.V. (hierna: "Etos").
 • Deelnemers aan de Actie (hierna: “Deelnemer(s)”) kunnen via Mijn Etos met de Etos kaart of app onder de deze Voorwaarden sparen voor cadeaus in de vorm van gratis producten of een korting van € 5,- op Etos eigen merk producten in de Etos winkels.
 • Etos behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de website www.etos.nl worden geplaatst.
 • Bij een eventuele stopzetting van de Actie zal uiterlijk twee maanden vooraf via e-mail en/of op www.etos.nl gecommuniceerd worden wanneer de Actie eindigt.
 • Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Voorwaarden. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van deze Voorwaarden en de Etos privacy voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Deelname

 • Deelnemen aan de Actie is alleen mogelijk met de Etos app of door je Etos kaart succesvol te koppelen aan je Mijn Etos account.
 • De Etos kaart is gratis te verkrijgen in de Etos winkels en de Etos app is gratis te downloaden (via Apple Store of via Google Play).
 • Minderjarigen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers nodig voor deelname. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland en niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Onder niet-consumenten vallen in ieder geval handelaren en wederverkopers van in Etos winkels gekochte producten.
 • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of onrechtmatige deelname (bijvoorbeeld door wederverkopers van babyvoeding) aan de Actie, behoudt Etos zich het recht voor om Deelnemers zowel vooraf als achteraf uit te sluiten van deelname en reeds gespaarde spaarpunten te verwijderen.
 • Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Etos de door de Deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de deze Voorwaarden. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden buiten de Etos groep.
 • De verantwoordelijkheid om contactgegevens actueel te houden ligt bij de Deelnemer.
 • Deelname aan Mijn Etos kan op elk moment worden beëindigd door je uit te schrijven. Na beëindiging vervallen alle spaarpunten.

Sparen

 • Bij besteding van elke euro met de Etos kaart of app, met uitzondering van cadeaukaarten en flesvoeding t/m 6 maanden, ontvangt de Deelnemer 1 spaarpunt bij alle fysieke Etos-winkels in Nederland. Bij 100 spaarpunten heeft de Deelnemer een volle spaarkaart. De volle spaarkaart wordt omgezet in een persoonlijke aanbieding die automatisch aan de Etos kaart of app van de Deelnemer wordt toegevoegd. De aanbieding vindt de Deelnemer terug tussen de aanbiedingen in de app. Klanten met alleen een Etos kaart kunnen het spaarsaldo en volle spaarkaarten bekijken in hun mi
 • Onvolledige spaarkaarten – dit zijn spaarkaarten die minder dan 100 punten bevatten – komen te vervallen een jaar nadat de laatste transactie heeft plaatsgevonden met de Etos kaart of app.
 • Voorbeeld: op 22 mei 2018 scant Deelnemer de Etos kaart of app en ontvangt 20 spaarpunten. Op 23 mei 2019 heeft Deelnemer geen transactie meer met de Etos app of kaart gedaan sinds 22 mei 2018. De 20 spaarpunten vervallen dan automatisch. Doet Deelnemer nog een transactie op 21 mei 2019 of eerder, dan blijven de tot dat moment gespaarde punten weer een heel jaar geldig.

Inwisselen

 • Een volle spaarkaart kan uitsluitend worden verzilverd voor een cadeau in de vorm van: één van de op dat moment geselecteerde gratis producten; of een korting van €5,- op Etos eigen merk producten.
 • Per transactie kan er slechts één volle spaarkaart worden ingeleverd.
 • Volle spaarkaarten kunnen vanaf de datum van uitgifte vier weken lang worden verzilverd in een Etos winkel. Daarna komt de volle spaarkaart te vervallen en heeft de volle spaarkaart dus geen waarde meer.
 • Het aanbod van de gratis producten wisselt regelmatig en het actuele aanbod zal in de fysieke Etos-winkel, de Etos app en/of op etos.nl worden gecommuniceerd.
 • De keuze voor het cadeau dient aan de kassa bekendgemaakt te worden en wordt bij het scannen van de Etos spaarkaart of app automatisch verrekend, mits er een gratis product is gekozen of minimaal €5,- besteed wordt aan Etos eigen merk producten die meelopen met de Actie. Over cadeaukaarten, geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden wordt geen korting gegeven.
 • Etos kan niet garanderen dat alle cadeaus altijd in alle Etos winkels verkrijgbaar zijn.
 • Etos heeft het recht om aanvullende producten ter beschikking te stellen voor deze spaaractie. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Deze actie is geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 • Onvolledige spaarkaarten (spaarkaarten met minder dan 100 spaarpunten) zijn niet inwisselbaar.

Cadeau Vouchers

 • Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk een volle Etos Cadeau Sparen spaarkaart in te wisselen voor een van de op dat moment geselecteerde Cadeau Vouchers. Een Cadeau Voucher geeft recht op een korting op een product of gratis dienst bij een ander bedrijf dan Etos zelf. 
 • Het aanbod van de Cadeau Vouchers wisselt 4 keer per jaar en geeft bijvoorbeeld recht op korting op een product of gratis dienst bij een ander bedrijf dan Etos zelf.
 • De Cadeau Voucher kan niet worden geruild voor een andere Cadeau Voucher of één van de andere cadeaus binnen Etos Cadeau Sparen. 
 • Wanneer je een volle spaarkaart verzilvert voor een Cadeau Voucher ontvang je een unieke code op de kassabon. Deze unieke code kun je alleen verzilveren op de website van de aanbieder via de aangegeven link op de kassabon. 
 • De unieke code wordt slechts één keer uitgereikt en is niet nogmaals op te vragen (bijvoorbeeld in geval van verlies van de kassabon). U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice. 
 • De unieke code is eenmalig te verzilveren binnen 6 maanden na uitgifte.
 • De unieke code is niet inwisselbaar voor contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. 
 • Het is niet toegestaan om meedere unieke codes in te leveren op de website van de desbetreffende Cadeau Voucher in dezelfde transactie. 
 • Voor een gekozen product/dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Slotbepalingen

 • In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de pas dient de Deelnemer een nieuwe Etos kaart te halen in een Etos winkel en het oude kaartnummer te vervangen door het nieuwe kaartnummer in ‘Mijn paspoort’ via Mijn Etos of de Etos app.
 • Etos behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de Etos website worden geplaatst.
 • Alle auteursrechten op of in connectie met de Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Etos en de originele rechthebbenden.
 • Etos behoudt zich het recht voor om Etos kaarten die niet aan de Voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren.
 • Etos is niet aansprakelijk voor schade geleden in verband met deelname aan de Actie. Etos is ook niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de Actie; schade als gevolg van beëindiging of wijziging van de Actie; en/of netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook.
 • Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 31 januari 2019.