Privacybeleid van Etos B.V.

Dit is het privacybeleid van Etos B.V. ("Etos"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Etos winkels, website, webwinkel en andere diensten, waaronder de app voor je smartphone.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Etos gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je altijd op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.etos.nl.. Etos raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je ook van deze kleine wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2021.

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je informatie te geven over de herinneringsmail die we sturen als je nog producten in je winkelmandje op Etos.nl hebt zitten.

Kijk hier voor ons Privacybeleid in PDF

Kijk hier voor ons Cookiebeleid

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Etos verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse Etos winkels, website, webwinkel en andere diensten, waaronder de Etos app.

Op de Etos Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Etos B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave Privacybeleid
1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid

In dit Privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Etos van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals deelname aan Etos extra, het loyaliteitsprogramma van Etos) een Etos extra account nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over Etos extra vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Etos extra account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?
2.1 Winkelen bij Etos

Als je jonger bent dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Etos verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Voor welke doelen verwerkt Etos je gegevens?
Om te kunnen winkelen in een Etos winkel heb je geen Etos kaart nodig en is het niet nodig dat je deelneemt aan Etos extra. In sommige gevallen kan het zijn dat Etos wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je in een Etos winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de Etos Consumentenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Etos kaart of het Etos extra programma dan kunnen we ook je Etos kaartnummer vragen. Lees meer hierover in paragraaf 2.3. Het Etos extra programma

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie

Etos biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. Wij hebben dan jouw gegevens nodig om de speciale actie te kunnen organiseren en uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Etos de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de specifieke actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3 Air Miles sparen en inwisselen

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Etos winkels. Wij verwerken je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Het sparen van Air Miles is onderdeel van de dienstverlening door Etos en LMN, en door Air Miles in te wisselen kun je producten bij ons kopen.

Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, vragen wij ter identificatie je postcode en huisnummer en geven die door aan LMN. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Etos.

Wanneer je in een Etos winkel of bij de Etos Consumentenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Etos heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Etos gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Etos, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Etos en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Miles kaartnummer onbeperkt en de mutaties in je Air Mile ssaldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures.

2.1.4 Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij vinden het een belangrijk en gerechtvaardigd belang dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en medewerkers, en hebben ons camerasysteem en bijbehorend proces zo ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?
Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.5 Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Dit hoort bij onze dienstverlening als winkel.

2.1.6 Terugkoppeling van de klant

Etos wil graag haar diensten continu verbeteren, waarvoor we jou om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar jouw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de gegevens waarvan jij zelf gekozen hebt ze met ons te delen als onderdeel van jouw terugkoppeling aan ons. Wij koppelen jouw terugkoppeling aan andere informatie die we over jou hebben, zoals over jouw boodschappen of bestelling, het apparaat waarmee je bestelde, en het tijdstip van bestelling, om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor je hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met je opnemen om te reageren op je terugkoppeling. Wanneer je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, geven wij je contactgegevens aan die franchisenemer door.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren jouw terugkoppeling voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd.

2.1.7 Uitnodiging voor tevredenheidsonderzoek

Daarnaast doet Etos regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten specifiek onder klanten die lid zijn van Etos extra (lees meer over het Etos extra programma in paragraaf 2.3).

We kunnen jou aan de hand van de bij ons bekende contactgegevens benaderen met een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Etos. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Daarnaast kent Etos een klantenpanel. Je kunt ervoor kiezen lid te worden van dit klantenpanel. Je ontvangt dan meer en langere onderzoeken. Op het moment dat je je aanmeldt voor het klantenpanel, vragen we jouw toestemming voor het koppelen van jouw antwoorden vanuit het klantenpanel met de aankopen die je bij Etos hebt gedaan op basis van je klantenkaart. Deze toestemming is niet vereist voor de deelname aan het klantenpanel. De toestemming kan je ook altijd weer intrekken via je persoonlijke profiel van het Etos klantenpanel. Voor het klantenpanel kun je je altijd weer uitschrijven.

Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we onze producten, winkels, website en diensten verder verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een tevredenheidsonderzoek verwerken wij gegevens zoals je e-mailadres, je aankopen en de Etos winkel waar je geweest bent. De door jou ingevulde antwoorden verwerken we uiteraard ook.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Bij de meeste product- en andere onderzoeken bewaren we jouw antwoorden voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd en delen we deze soms – indien relevant – ook met de leverancier.

Onderzoeken n.a.v. een winkelbezoek slaan we op bij de andere informatie de we al van je hebben. We gebruiken deze informatie dan om onze diensten verder voor jou te personaliseren. In dit geval blijven de antwoorden bewaard totdat jij je uitschrijft voor Etos extra. Dit kun doen je via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Je Etos extra account".

2.1.8 Analyse en reclame

Indien je bij het winkelen in een Etos winkel of online gebruik maakt van jouw persoonlijke Etos kaart, dan wordt de informatie over jouw aankopen gekoppeld aan deze kaart. Als de Etos kaart is geactiveerd voor het Etos extra Programma (lees meer over het Etos extra programma in paragraaf 2.3), dan voegt Etos deze informatie over jouw aankopen in een Etos winkel toe aan beschikbare informatie over jouw gebruik van de online diensten van Etos en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer over het analyseren van jouw gegevens en het gebruik daarvan voor reclame doeleinden in paragraaf 2.2.1.

2.2 Online diensten van Etos

Etos biedt een aantal online diensten aan, waaronder:

 • de website van Etos op www.etos.nl ("Etos Website"),
 • de webshop op etos.nl (“Webshop”),
 • online aankopen via AH.nl en bol.com,
 • het Etos extra programma,
 • de Etos app,
 • en de elektronische nieuwsbrieven.
2.2.1 Etos Website, Webshop en Etos app (algemeen)

Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te ondersteunen en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Etos.

Deze technische gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Etos Website en de Etos app te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en app beheerders in staat de Etos Website en de Etos app te beheren, bijvoorbeeld bij het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak.

De gegevens worden ten tweede door Etos gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Etos van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door het gebruik van jouw geactiveerde Etos extra kaart (lees meer over het Etos extra programma in paragraaf 2.3), of door jouw gebruik van de Etos app (lees meer over de Etos app in paragraaf 2.2.4). Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Etos gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Etos zelf op de Etos Website en Etos app, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Etos Website en/of in de Etos apps. Etos gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Etos Website en Etos app aangenamer te maken, worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Etos cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, tablet of smartphone, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina's binnen het Etos domein, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites, jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties, stappen in de bestelflow en transactie data (ook offline transacties als je een voor het persoonlijke Etos extra-programma geactiveerde Etos kaart hebt, lees daarover meer in paragraaf 2.3).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel maximaal 27 maanden.

2.2.2 Bestellen via etos.nl

Bestellen in de webshop van Etos is mogelijk via de Etos Website. Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je ervoor kiezen om in te loggen in je account of te bestellen als gast. Afhankelijk van welke keuze je maakt, lees je in onderstaande paragrafen hoe we je gegevens gebruiken:

Als je ervoor kiest om in te loggen en je bent lid van Etos extra dan spaar je automatisch punten met je online bestelling. Lees meer over het sparen van punten in paragraaf 2.3.5.

2.2.2.1 Bestellen als gast (zonder inlog)

Je kunt in de Webshop van Etos snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een Etos winkel. Het plaatsen van een bestelling kan als gast. Het aanmaken van een account is dan niet nodig.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om jouw bestelling als gast te kunnen bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling), gebruiken wij je e-mailadres en je telefoonnummer. Als je medicijnen bestelt, vragen we je ook om bevestiging dat je minimaal 16 jaar oud bent (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om medicijnen te bestellen).

Om je bestelling te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en jouw naam en adresgegevens of de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wilt laten afleveren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 60 dagen, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Wij hebben je aankoopgegevens gedurende deze periode nodig om je bestelling af te leveren, vragen te beantwoorden, en eventuele retourzendingen te kunnen verwerken.

2.2.2.2 Bestellen met je Etos account

Als je ervoor kiest om voorafgaand of tijdens het bestellen in te inloggen in je Etos account, dan hoef je de gegevens die je eerder tijdens het aanmaken van die account met ons gedeeld hebt (zoals bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en bezorgadres) niet opnieuw in te vullen. Ook zal de bestelling dan toegevoegd worden aan je aankoopgeschiedenis, zodat je deze bestelling en de status ervan altijd terug kunt zien.

Zie voor meer informatie over het aanmaken van een account paragraaf 2.2.2.3 Als je jouw kaartnummer hebt toegevoegd aan je Etos account (en dus lid bent van Etos extra), hoef je ook dat kaartnummer niet meer in te vullen tijdens het bestellen. Na het afronden van je bestelling worden je punten voor het spaarprogramma direct bijgeschreven.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je bestelling met je Etos account te kunnen bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling), gebruiken wij je e-mailadres en je telefoonnummer. Als je medicijnen bestelt, vragen we je ook om bevestiging dat je minimaal 16 jaar oud bent (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om medicijnen te bestellen). Als je bestelling producten bevat die mogelijk informatie gegeven over je gezondheid, dan verwerken we ook jouw bevestiging om de bestelling toe te voegen aan je aankoopgeschiedenis.

Om je bestelling te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en jouw naam en adresgegevens of de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wilt laten afleveren. Om je punten bij te kunnen schrijven, verwerken wij ook nog je kaartnummer. Tijdens het bestellen kun je ervoor kiezen om je telefoonnummer en je bezorgadres direct op te slaan in jouw account voor je volgende bestelling. Als je hiervoor kiest, dan verwerken wij deze gegevens dus ook direct in je account. We slaan ook direct jouw eerder gekozen betaalmethode op, zodat je deze de volgende keer niet opnieuw hoeft te selecteren. Je kunt deze bij een volgende bestelling altijd weer wijzigen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren online aankoopgegevens maximaal 27 maanden in je account. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Etos account en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens. Lees meer over hoe lang we je accountgegevens bewaren in paragraaf 2.2.2.3

2.2.2.3 Aanmaken van een account

Om online bestellen voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, kun je een Etos account aanmaken. Tijdens het bestellen hoef je de dan je gegevens (zoals voornaam, achternaam, emailadres, etc.) niet steeds opnieuw in te vullen. Daarnaast kun je dan je aankoopgeschiedenis tot 27 maanden terug bekijken en kun je het account gemakkelijk uitbreiden met het lidmaatschap van Etos extra door je kaartnummer te koppelen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het aanmaken van een Etos account verwerken wij in ieder geval je voornaam, achternaam en e-mailadres. Je kunt zelf bepalen of je ook je telefoonnummer en adresgegevens in je account wilt opslaan. Als je hiervoor kiest dan verwerken we die gegevens ook. Als je je aanmeldt voor Etos extra door je kaartnummer te koppelen, dan verwerken we je kaartnummer ook. Als je een zakelijke klant bent, verwerken we ook zakelijke informatie, zoals het nummer van de Kamer van Koophandel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector en BTW nummer.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de gegevens die je in jouw account met ons deelt voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kun je doen in jouw eigen account omgeving die je kunt bereiken door in te loggen op de website.

2.2.2.4 Om een creditcheck te doen wanneer je online bestellingen wilt afrekenen op rekening.
Wat houdt dit doel in?

Als je een zakelijke klant bent, kun je betalen op rekening. Voordat wij akkoord gaan met deze vorm van betaling zullen wij een beperkte creditcheck uitvoeren of er een risico is dat jij je betalingsverplichtingen niet zal nakomen (een creditscore check). Dit beperkte onderzoek wordt intern uitgevoerd door een Risk & Security afdeling.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Etos geeft je voorletters, achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer door aan de afdeling die het onderzoek zal uitvoeren en verder zakelijke informatie (zoals Kamer van Koophandel uittreksel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer).

Hoe lang gebruiken wij je resultaten van het onderzoek?

Wij gebruiken de uitkomst van de creditcheck gedurende 24 maanden, daarna worden deze gegevens verwijderd.

2.2.3 Online Etos aankopen doen via AH.nl en via bol.com

Etos biedt (een deel van haar) assortiment aan via de online winkel van Albert Heijn op AH.nl en via Bol.com op bol.com.

Etos verwerkt slechts geaggregeerde financiële en logistieke gegevens aangaande de verkopen van haar artikelen via deze online winkels. Etos ontvangt van beide partijen geen persoonsgegevens.

Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via AH.nl en via bol.com. Dit privacybeleid van Etos is niet van toepassing op het gebruik van die websites. Etos verwijst graag naar het privacybeleid van respectievelijk Albert Heijn (te raadplegen via www.ah.nl/privacy) en Bol.com (te raadplegen via www.bol.com) voor het van toepassing zijnde beleid.

2.2.4. De Etos app

Als je gebruik maakt van de Etos app verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos app (algemeen)".

Je kunt alleen gebruik maken van de Etos app als je je aanmeldt voor Etos extra, het loyaliteitsprogramma van Etos. De Etos app biedt vervolgens verschillende voordelen en functionaliteiten. Een aantal van deze functionaliteiten is ook beschikbaar als je je aanmeldt voor Etos extra met de Etos kaart. Andere functionaliteiten zijn alleen beschikbaar via de app.

Lees hier meer over in paragraaf 2.3 "Het persoonlijke Etos extra programma". Je leest daar ook welke gegevens Etos van je verwerkt als je de app gebruikt en je vindt hier meer informatie over specifieke Etos app functionaliteiten zoals de winkelvinder en de folder in de app.

2.2.5. Elektronische nieuwsbrieven

Via de Etos Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrieven met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels en promotionele acties.

Let op: het betreft hier de Algemene niet gepersonaliseerde wekelijkse nieuwsbrief van Etos. Er worden ook nieuwsbrieven verstuurd vanuit Etos extra. Dat gebeurt pas als je je voor dit programma hebt aangemeld. Lees hier meer over in paragraaf 2.3. "Het Etos extra programma".

Als je je voor onze algemene nieuwsbrieven aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je. 

Lees meer hierover onder "Etos Website, Webshop en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrieven en het door jou opgegeven e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je inschrijving en je e-mailadres in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Na je afmelding voor deze nieuwsbrieven verwijderen we deze gegevens.

2.2.6. Online producttesten

Etos heeft als missie iedereen zich goed te laten voelen. We geloven dat inzicht in jouw persoonlijke situatie helpt om de juiste, passende producten te adviseren. Daarom ontwikkelen we verschillende tools om onze klanten het beste productadvies te kunnen geven via de website van Etos. Door middel van jouw ingevulde antwoorden kunnen we jou voorzien van een passend advies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Op basis van de punten die verbonden zijn aan jouw antwoord wordt een productadvies gegeven. We tellen de punten die bij jouw antwoorden horen op en verwerken dit vervolgens tot een productadvies. Sommige antwoorden kunnen iets zeggen over jouw gezondheid. Indien dit het geval is vragen we eerst jouw toestemming voordat je kunt starten met de test. Bij sommige testen geven we je de mogelijkheid om het advies naar jezelf toe te mailen. Daarvoor kan je jouw e-mailadres invullen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Enkel binnen de sessie worden de antwoorden gebruikt om jou de juiste producten te tonen op basis van de gegeven antwoorden. Verder bewaren de we jouw antwoorden niet.

2.2.7. Aankoop online gift card

Wanneer je op de website van Etos een gift card koopt, verwerkt Etos je gegevens om je bestelling af te handelen en indien noodzakelijk om de gekochte gift card op naam te zetten.

Wat houdt dit doel in?
Etos gebruikt de door jou verstrekte gegevens enkel om je je bestelde gift card naar jouw e-mailadres of huisadres te sturen. We gebruiken je emailadres en telefoonnummer om je per e-mail of per SMS op de hoogte te houden van wijzigingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Etos verwerkt de gegevens die je bij je bestelling van de gift card op de website etos.nl aan Etos hebt verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, postcode en je telefoonnummer .

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Indien je een bestelling plaatst zonder account anonimiseren wij je gegevens na 60 dagen. Indien je bestelt met een webshop account en/of met een Etos Extra kaart, bewaren wij je gegevens tot maximaal 27 maanden na het moment de gift card was gekocht. Tickets voor evenementen zijn soms een jaar van te voren te koop, waardoor deze periode noodzakelijk is om je bestelling te verwerken en eventuele klantvragen tot een jaar terug te kunnen beantwoorden. De gegevens worden hierna onherroepelijk geanonimiseerd of verwijderd.

2.2.8. Reviews van producten

Na je online aankoop van je producten, wordt je door Etos per e-mail uitgenodigd om een product te reviewen en - indien je daar toestemming voor geeft - te plaatsen op onze website. De review is dan zichtbaar voor anderen. Wij vragen je om een review ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Etos. Op grond van reviews kunnen we bepalen of een artikel aan de verwachtingen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen wij naar aanleiding daarvan maatregelen treffen en eventueel het artikel uit ons assortiment halen. Als je eenmaal een review hebt gegeven, sturen wij je daarna een bevestigingsmail en kunnen wij daarna contact met je opnemen over jouw beoordeling.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de volgende gegevens naar aanleiding van je reviews: de titel van de review, jouw review, scores en aanbeveling, gebruikersnaam, locatie (optioneel), e-mailadres en je leeftijd (optioneel).

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De reviews blijven zichtbaar op de website zolang als de artikelen in onze webshop te bestellen zijn.

2.3 Het Etos extra programma

Etos extra is het loyaliteitsprogramma van Etos. Je kunt je online voor dit programma aanmelden met een gratis plastic Etos kaart (te verkrijgen in iedere Etos winkel) of met de gratis Etos app (te downloaden via de App Store of via Google Play). Je kunt je ook online aanmelden zonder Etos kaart. Je krijgt dan een digitale kaart van ons in je Etos account. Door je aan te melden voor dit programma profiteer je van een aantal voordelen:

 1. Extra aanbiedingen en informatie, zoals korting op producten en gratis samples, gebaseerd op de door jou ingevulde interesses en jouw aankopen bij Etos.
 2. Door je op te geven voor één of meerdere nieuwsbrieven blijf je altijd op de hoogte van de beste acties uit de folder, ontvang je extra aanbiedingen en tips en nieuwtjes over beauty (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging), health (gezondheid, bewegen, vitamines), peuter, baby en zwangerschap.
 3. Gemakkelijk digitaal sparen in het spaarprogramma van Etos.

Als deelnemer van Etos extra ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin o.a. je extra aanbieding(en), nieuwtjes, informatie en folderaanbiedingen, mede toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je de extra aanbiedingen en diverse informatie ook in de app. Om de aanbiedingen persoonlijker te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij Etos, in welke winkel en via welk kanaal je je aankopen doet, van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt en je websitebezoekgegevens.

Naast deze wekelijkse (actie)nieuwsbrief kent Etos nog drie nieuwsbrieven:

 • Thema nieuwsbrief: Je ontvangt regelmatig de beste tips voor jouw gezondheid en blijf je op de hoogte van de laatste beauty trends.
 • Mijn baby, peuter en kleuter nieuwsbrief: Alles wat je nodig hebt om de eerste jaren van je kind leuk en gezond te maken. Je ontvangt maandelijks deze nieuwsbrief gebaseerd op de leeftijd van je kindje(s)
 • Mijn zwangerschap nieuwsbrief: Voordeel, tips en nieuws voor aanstaande moeders en geïnteresseerde partners. Je ontvangt maandelijks deze nieuwsbrief gebaseerd op het stadium van je zwangerschap.

Je kunt de in totaal vier nieuwsbrieven altijd eenvoudig aan- of uitzetten door in te loggen in je Etos account. We kunnen je in deze nieuwsbrieven vragen stellen naar jouw voorkeuren. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites, e-mails, en apps beter inrichten, en we slaan jouw antwoorden ook op bij de informatie die we van je hebben. We gebruiken deze informatie dan om onze diensten verder voor jou te personaliseren. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw voorkeuren, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy. Als je een cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geboortedatum.

Hieronder wordt in meer detail beschreven wat de onderdelen zijn van Etos extra, welke gegevens Etos voor ieder onderdeel verwerkt en hoe lang Etos deze gegevens bewaart.

2.3.1 Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan Etos extra, heb je de gratis Etos kaart of de gratis Etos app (iOS, Android) nodig. Je kunt de Etos kaart ophalen in iedere Etos winkel. De Etos app is te downloaden via de App Store of via Google Play. Vervolgens meld je je met de kaart of met de app aan voor het programma. Je kunt je ook online aanmelden zonder Etos kaart. Je krijgt dan een digitale kaart van ons in je Etos account.

Aanmelden op de website:
Op https://www.etos.nl/mijnEtos/kaart-activeren vul je voornaam, e-mail adres en een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter) in.. Als je een plastic kaart in de winkel hebt opgehaald, kies je voor "Ik heb al een klantenkaart". Je voert het kaartnummer in en klikt op Registreer nu", waarmee je tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Hiermee is je aanmelding voor Etos extra bevestigd. Als je geen plastic kaart hebt kies je voor "Ik heb nog geen klantenkaart" en rond je de aanmelding af door op "Registreer nu" te klikken. Je hebt nu automatisch een kaartnummer in je account gekregen.

Aanmelden met de app:
Na het downloaden van de Etos app klik je op registreren. Hierna word je doorgelinkt naar de website en werkt de aanmelding identiek aan het "Ik heb nog geen klantenkaart" scenario, zoals hierboven beschreven. Ga na afronding van de aanmelding op website terug naar de app en klik op "inloggen". Log in met je zojuist gekozen naam en wachtwoorden je ziet direct je digitale Etos kaart. Mocht je al over een "plastic" Etos kaart beschikken, dan kun je er ook voor kiezen om dit kaartnummer in te vullen in je Etos extra account: je hebt dan een kopie van deze kaart in je smartphone en het eerder voor jou aangemaakt digitale Etos kaart nummer komt te vervallen. Let op: de Etos app kan niet gebruikt worden zonder je aan te melden voor Etos extra. Na het afronden van je aanmelding beschik je over een Etos extra account. Hier kun je je instellingen voor Etos extra beheren. Meer informatie over het Etos extra account vind je onder paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

Welke gegevens verwerkt Etos voor je aanmelding?
Aanmelden doe je via de Etos website of de Etos app. In dat verband verwerken we ook bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Voor je aanmelding bij Etos extra en het aanmaken van je Etos extra account, verwerkt Etos je voornaam, je e-mailadres, het door jou gekozen wachtwoord en je Etos kaartnummer

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

2.3.2 Extra aanbiedingen

Na je aanmelding voor Etos extra ontvang je in iedere een nieuwsbrief van Etos extra aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, mede toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app zie je deze extra aanbiedingen en aanvullende informatie ook in de app.

Als jij hierom vraagt, kan de de Etos-medewerker op de kassa bekijken wat deze Extra aanbiedingen voor jou zijn en deze ook voor jou activeren. Als jij hier niet om vraagt, ziet ze deze aanbiedingen niet.

Extra aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • kortingen op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.
 • speciaal door Etos geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Etos of op basis van jouw interesses of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens over jou door aan onze partners, anders dan eventueel de vouchercode die je van onze partner hebt ontvangen (lees meer hierover in paragraaf 2.3.11)

   

 • bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties of uitnodigingen voor lokale evenementen in je favoriete Etos winkel.
 • op termijn extra spaar- of inwisselmogelijkheden op basis van je Air Mileskaart (als je ervoor kiest je Air Mileskaart te koppelen).
 • verder kun je er ook op worden geattendeerd als producten die je vaak koopt in de landelijke Etos folder staan (Let op: om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Etos extra noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos).

Om van je extra aanbieding te profiteren, moet je je aanbieding eerst activeren. Dat doe je door op de knop "Activeer" onder de afbeelding van de aanbieding te klikken. Dat kan zowel in de e-mail nieuwsbrief als onder "Extra aanbiedingen" in de Etos app. Na activeren, kun je je extra aanbieding verzilveren door bij de kassa in de winkel je Etos kaart of de Etos mobiele kaart in je smartphone te laten scannen. De korting of aanbieding wordt dan voor afronding van de transactie automatisch verrekend bij de kassa. Je ziet de korting terug op het kassascherm en op je kassabon.

Extra aanbiedingen gebruiken in de webshop is nog niet mogelijk.

Welke gegevens verwerkt Etos hiervoor?

Om de Extra aanbiedingen persoonlijk te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder:

 • welke producten je bij Etos koopt,
 • het bedrag dat je per transactie besteedt bij Etos,
 • in welke winkel je je aankopen doet,
 • de plaats en tijd waarop je een aankoop doet,
 • van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt,
 • wat je in onze nieuwsbrief aanklikt,
 • je websitebezoekgegevens
 • de persoonlijke gegevens en interesses die je gedeeld hebt in je Etos extra account (zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account").

Verder verwerkt Etos je kaartnummer en de persoonlijke gegevens die jij aan ons hebt opgegeven, zoals je voornaam en je e-mailadres.

Gegevens over je medische gesteldheid en seksuele leven
Etos verkoopt producten die mogelijk iets zeggen over je medische gesteldheid of over je seksuele leven. Wettelijk gezien mag Etos deze gegevens niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming op persoonsniveau verzamelen. Daarnaast mag een deel van het Etos assortiment (bijv. geneesmiddelen), wettelijk gezien niet met korting verkocht worden. Daarom heeft Etos ervoor gekozen je aankopen van deze artikelen in de winkel niet op artikelniveau te verwerken. Welk product je hebt gekocht wordt niet opgeslagen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat wij geen aankoopgegevens verzamelen ten aanzien van jouw medische gesteldheid en seksuele leven. Om goede klanten die ook veel van deze artikelen kopen bij Etos niet te benadelen binnen Etos extra verwerkt Etos wel het totale aantal gekochte producten en het totaalbedrag van je aankopen, maar Etos kan dus niet zien welke producten uit deze categorie zijn gekocht.

Bij aankopen van deze artikelen in de webshop kun je er zelf voor kiezen of je de bestelling wilt bewaren in je aankoopgeschiedenis of dat je dit niet wilt. In dat geval kun je bestellen als gast.

Over assortiment waarvoor dit wettelijk niet is toegestaan (bijv. geneesmiddelen) worden geen kortingen of aanbiedingen gegeven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

Vanaf je aanmelding voor Etos extra, verzamelen we je aankoopgegevens en je websitebezoekgegevens. Uiteindelijk analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer of andere persoonlijke gegevens.

We bewaren jouw aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

2.3.3 Nieuwsbrieven, interesses en verjaardag

Je kunt ervoor kiezen om Etos extra nog persoonlijker te maken. Je vult daarvoor je nieuwsbrieven, interesse(s) en/of aanvullende persoonlijke gegevens in je account in. Dat kan direct na je aanmelding voor Etos extra, maar het kan ook later in je account. Meer informatie over het Etos extra account vind je onder paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

Je kunt de volgende gegevens met ons delen:

 1. Jouw nieuwsbrieven: Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen?
 2. Jouw interesses, waaronder make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, gezondheid en bewegen, vitamines en herenverzorging.
 3. Jouw gezinssamenstelling: je kunt hier aangeven of je jonge kinderen hebt (jonger dan 5 jaar) en hoe oud ze zijn, en ook of je in verwachting bent en wat je uitgerekende datum is.
 4. Jouw verjaardag

Etos extra kent de volgende vijf nieuwsbrieven en e-mails:

 • Wekelijkse (actie)nieuwsbrief: Altijd op de hoogte van de beste acties uit de folder, de nieuwste producten én extra aanbiedingen speciaal voor jou.
 • Thema nieuwsbrief: Je ontvangt regelmatig de beste tips voor jouw gezondheid en blijf je op de hoogte van de laatste beauty trends.
 • Mijn baby, peuter en kleuter nieuwsbrief: Alles wat je nodig hebt om de eerste jaren van je kind leuk en gezond te maken. Je ontvangt maandelijks deze nieuwsbrief gebaseerd op de leeftijd van je kindje(s)
 • Mijn zwangerschap nieuwsbrief: Voordeel, tips en nieuws voor aanstaande moeders en geïnteresseerde partners. Je ontvangt maandelijks deze nieuwsbrief.gebaseerd op het stadium van je zwangerschap.
 • Een herinneringse-mail voor producten in je winkelmandje: We sturen je een e-mail ter herinnering als je producten onafgerekend in je winkelmandje op Etos.nl hebt, zodat je ze niet vergeet.

Je kunt deze nieuwsbrieven altijd eenvoudig aan- of uitzetten door in te loggen in je Etos extra account. Als je een cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geboortedatum. De door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens kun je altijd terugvinden en aanpassen in je Etos extra account.

Welke gegevens verwerkt Etos hiervoor?
Om de extra aanbiedingen en nieuwsbrieven zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruikt Etos de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens. Daarnaast gebruikt Etos je aanmeldgegevens, te weten je voornaam, e-mailadres en kaartnummer. Ook gebruikt Etos je aankoopgegevens en websitebezoekgegevens voor het doen van de extra aanbiedingen en nieuwtjes, zie hiervoor de vorige paragraaf 2.3.2 "Extra aanbiedingen".

Gegevens over zwangerschap en uitgerekende datum
Je zwangerschap en uitgerekende datum zijn medische gegevens. Om deze gegevens te mogen verzamelen voor het versturen van de zwangerschaps nieuwsbrief en het doen van persoonlijke aanbiedingen, moet je uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven aan Etos. Vandaar dat je, zodra je deze gegevens ingevuld hebt, eerst je uitdrukkelijke toestemming moet geven via een extra "ja" knop in dit onderdeel van je Etos extra account, voordat je je voor dit extra voordeel kunt aanmelden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account". De gegevens over jouw zwangerschap en uitgerekende datum worden na een periode van 3 maanden geanonimiseerd en vervolgens uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde analyses.

Je kunt je ook altijd uitschrijven voor een bepaalde e-mail nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan de e-mail. Je wordt dan doorgelinkt naar de inlogpagina van je Etos extra account. Let op: Als je je uitschrijft voor een bepaalde nieuwsbrief ontvang je de bijbehorende extra aanbiedingen ook niet meer: niet per e-mail, maar ook niet meer via de Etos app als je die gebruikt.

2.3.4 Etos extra account

Je Etos extra account kun je aanmaken via de Etos Website, of via de Etos app. Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos apps (algemeen)".

Het Etos extra account wordt aangemaakt op het moment dat je je aanmeldt voor Etos extra. Lees meer hierover en over de gegevens die Etos hiervoor verwerkt in paragraaf 2.3 "het persoonlijke Etos extra programma".

Je kunt je Etos extra account te allen tijde inzien door in te loggen via www.etos.nl/mijnetos of via "Account" in de Etos app.

Welke gegevens verwerkt Etos voor je Etos extra account?
In je Etos extra account vind je alle door jou ingevulde persoonlijke gegevens terug, te weten:

 1. Je aanmeldgegevens: voornaam, e-mail adres, wachtwoord (zie ook paragraaf 2.3.1)
 2. Je kaartnummer
 3. Je aanvullende persoonlijke gegevens en instellingen (zoals geslacht, geboortedatum, interesses en nieuwsbrieven (zie ook paragraaf 2.3.3)
 4. Je Air Miles kaartnummer (als je je Air Mileskaart gekoppeld hebt, zie paragraaf 2.3.9).
 5. Als je een bestelling in de webshop hebt gedaan en ervoor gekozen hebt deze gegevens op te slaan in je account: Achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, en je aankoopgeschiedenis.
 6. We registreren jouw betaalmethode in de webshop zodat je deze de volgende keer niet hoeft te selecteren. Je kunt deze altijd weer wijzigen.

Wanneer je de Etos website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

De aanmeldgegevens gebruiken wij ook om ervoor te zorgen dat je veilig kunt inloggen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren de door jou ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert.

Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Etos extra account, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd.

Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 6 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

2.3.5 Sparen

Naast extra aanbiedingen en nieuwsbrieven, biedt Etos extra ook het voordeel van sparen in het digitale spaarprogramma van Etos. Alles wordt eenvoudig digitaal bijgehouden in je Etos app of op je Etos kaart.

Om te sparen, laat je je Etos kaart of de mobiele kaart in je Etos app bij iedere aankoop in de Etos winkel scannen of log je in tijdens het maken van een bestelling in de webshop. Het aantal spaarpunten dat je spaart is bij iedere aankoop zichtbaar op zowel het kassascherm als op de kassabon. Op de kassabon zie je tevens je nieuwe puntensaldo. Bovendien kun je daar ook zien hoeveel volle spaarkaarten je al hebt. Je kunt op dit moment tijdens een online bestelling nog niet zien hoeveel punten je met die bestelling hebt verdiend.

Deze informatie is ook online zichtbaar in je Etos extra account onder “Etos extra Sparen”.

In de Etos app zijn je actuele spaarsaldo en volle spaarkaarten ook op ieder moment te bekijken. Op de website en in de App kun je ook terugvinden waarvoor je een volle spaarkaart kunt verzilveren.

Een volle digitale spaarkaart kun je bij je eerstvolgende aankoop in de Etos winkel of bij je eerstvolgende bestelling in de webshop inleveren. De volle kaart verdwijnt dan uit je app en is ook niet langer zichtbaar op je kassabon en in je Etos extra account. Let op: Volle spaarkaarten hebben een beperkte geldigheid. Dit kun je zien in de app bij “Volle spaarkaart", in de mail, in je account, en de kassamedewerker kan het ook voor je controleren op de kassa. Denk er dus om dat je tijdig je volle spaarkaarten verzilvert.

Ieder spaarprogramma staat automatisch aan op je Etos kaart en/of in je Etos app. Het is uiteraard geen verplichting om volle spaarkaarten in te leveren.

Welke gegevens verwerkt Etos voor sparen?

Sparen is onderdeel van Etos extra. Je moet je dus aanmelden voor dit programma met de Etos kaart of de Etos app om mee te kunnen sparen. Etos verwerkt voor je aanmelding je voornaam, je e-mailadres, je wachtwoord en je kaartnummer. Etos kan je e-mailadres eventueel ook gebruiken om je van een nieuwe spaaractie op de hoogte te stellen of om je te vertellen dat je een volle kaart hebt gespaard of dat deze bijna verlopen is.

Het is mogelijk dat je al aankopen hebt gedaan met je Etos kaart, voordat je je hebt aangemeld voor Etos extra. Wanneer je je aanmeldt voor Etos extra, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties en dat betreffende kaartnummer opgeeft bij je aanmelding. Zodra je je hebt aangemeld, worden de spaarpunten zichtbaar op je kassabon, in je account en en in de app. De gegevens van aankopen die je hebt gedaan voor je aanmelding, bewaren we echter niet.

De spaarkaarten en spaarsaldo kun je bekijken via de Etos app. Wanneer je de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover kopje "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Etos verwerkt tevens de door jou verzamelde spaarpunten en de bijbehorende aankopen (waaronder aankoopbedrag, gekochte producten, aankoopdatum).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Etos extra account, zie paragraaf 2.3.4 "Etos extra account".

Vanaf je aanmelding voor Etos extra verzamelen we je aankoopgegevens en je spaarpunten. Uiteindelijk bewaren we je aankoopgegevens voor een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer noch je persoonlijke gegevens zoals voornaam en e-mailadres. Je spaarpunten blijven onbeperkt bewaard, tenzij je gedurende een jaar geen enkele transactie meer doet bij een Etos winkel of in de webshop. Dan komen ze te vervallen.

2.3.6 De folder op je smartphone

In de Etos app vind je ook de laatste Etos huis-aan-huis folder. Om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Etos extra noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
De Etos app verwerkt geen gegevens van je om de folder te tonen.

2.3.7 Air Mileskaart koppelen

Binnen Etos extra kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Etos account, zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en in de toekomst extra inwisselmogelijkheden krijgt. Door deze koppeling kun je tevens Air Miles sparen en inwisselen met je Etos kaart of de mobiele Etos kaart in je app. Je hoeft alleen je Etos kaart of de kaart in je smartphone te laten scannen bij de kassa.

Je koppelt je Air Mileskaartnummer door deze in te vullen in je Etos extra account via www.etos.nl/mijnetos bij "Klantenkaart" of in de app onder "Account" (zie ook paragraaf 2.3.4 "Etos extra account").

Wij registreren je Air Mileskaartnummer en de Air Miles bij die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Als je Air Miles bij Etos spaart of inwisselt, verwerken wij je gegevens (optioneel) ook nog als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan onze Consumentenservice over je Air Milessaldo. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je je Air Mileskaartnummer hebt gekoppeld aan je Etos account, dan verwerkt Etos je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In bijzondere gevallen kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos". Voor het selecteren van de extra spaar- en inwisselmogelijkheden analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je Air Miles gegevens voor dit doel totdat je besluit je koppeling met je Etos kaart of Etos app ongedaan te maken in je Etos extra account of je daar afmeldt voor Etos extra. Je Air Miles kaartnummer blijft onbeperkt bewaard. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

2.3.8 Afmelden

Je kunt je deelname aan Etos extra op elk moment stopzetten door je op www.etos.nl/mijnetos af te melden voor Etos extra. Wij verwijderen dan alle gegevens die je voor Etos extra hebt opgegeven en zullen deze gegevens niet meer analyseren. Er zijn twee mogelijkheden om af te melden:

1. Volledig verwijderen van je account inclusief Etos extra: Log in en ga naar "Mijn gegevens" en kies voor "Ga naar account verwijderen". Al je gegevens en je volledige aankoopgeschiedenis worden verwijderd.

2. Uitschrijven voor Etos extra programma, maar Etos account in stand houden (voor het doen van webshop bestellingen): Log in en ga naar "Etos extra" en kies voor "Ga naar uitschrijven" Je Etos extra gegevens (spaarsaldo, volle spaarkaarten, nieuwsbrieven, interesses, geboortedatum) worden verwijderd. Je aankoopgeschiedenis wordt niet verwijderd. Let op: met het verwijderen van de Etos app op je smartphone heb je je deelname aan Etos extra nog niet beëindigd. Als je daarna de Etos app opnieuw downloadt, kun je altijd weer inloggen met je "oude" gegevens. Je vindt dan tevens je volledige Etos extra account terug in de app. Om je volledig af te melden en je gegevens definitief te laten verwijderen, dien je je via www.etos.nl/mijnetos af te melden.

Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 6 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

Je instellingen
Je kunt je deelname aan Etos extra ook op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren via je Etos extra account. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.3 "Nieuwsbrieven, interesses en verjaardag" en in paragraaf 2.3.4. "Etos extra account".

2.3.9 Etos onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten

Etos doet op geaggregeerde basis onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten die deelnemen aan Etos extra om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen.

Ook indien u een product aankoopt via een voucher van een derde partij, analyseren wij op geaggregeerd niveau uw aankopen. Geaggregeerde informatie over uw aankopen van producten die u via een voucher heeft gekocht kunnen wij delen met de organisatie die de voucher heeft uitgegeven voor administratieve doeleinden.

Etos voert onderzoek uit naar deze trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de Etos kaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor het Etos kaartnummer en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Etos winkel, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren aankoopgegevens van Etos kaarten 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.

2.3.10 Niet geregistreerde Etos kaarten

Een Etos kaart die je direct in gebruik neemt is niet herleidbaar tot jou, tenzij je je met deze kaart hebt aangemeld voor Etos extra. Om van de voordelen van Etos extra te kunnen profiteren, zul je je dus met je kaart aan moeten melden.

Wanneer je je aanmeldt voor Etos extra, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties. De gegevens van aankopen die je hebt gedaan voor je aanmelding, bewaren we echter niet.

Let op: als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze Consumentenservice èn je het Etos kaartnummer van je niet geregistreerde kaart en je contactgegevens opgeeft, beschikt Etos op dat moment ook over je contactgegevens. Deze contactgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je alsnog met de betreffende kaart aanmeldt voor Etos extra).

2.3.11 Deelnemen aan een enquête

Etos doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over de aangekochte producten. Hiervoor maakt Etos gebruik van online enquêtes. Indien je hieraan deelneemt, kun je jouw mening geven over een bepaald product van Etos. Per enquête kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Etos doet op geaggregeerde basis onderzoek naar de resultaten van de enquêtes. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten te evalueren en aan te passen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de enquêtegegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Het gemiddelde van de geaggregeerde gegevens kunnen wij publiceren via diverse media kanalen, zoals een gemiddelde cijfermatige beoordeling van een product.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het invullen van de enquête verwerken wij gegevens zoal je naam, e-mailadres en de door jou ingevulde antwoorden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Bij de meeste product- en andere onderzoeken bewaren we jouw antwoorden voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd.

3. Als je met ons communiceert via social media

De Etos Website en Etos Online Services delen via social media
Indien je ervoor kiest de Etos Website of Etos Online Diensten te delen via social media, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en/of WhatsApp dan kunnen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Etos en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Onze social media pagina's
Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je kunnen zien (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms. Etos raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Etos.

4. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Etos schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals softwareleveranciers, drukkerijen, e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Etos en heeft Etos de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Etos schakelt ook derden partijen zoals Google en Salesforce in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid. Uitsluitend indien Etos hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Etos zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze Consumentenservice.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Etos gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

6. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Etos vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregistreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt daarom via je Etos extra account (etos.nl/mijnetos) jouw persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je in jouw account aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen, en je aan of afmelden voor diensten. Zo heb jij altijd direct controle over waar we je gegevens voor gebruiken.

Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Etos over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@etos.nl. Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek. Het is ook mogelijk om deze verzoeken per post te richten aan:

Etos
Afdeling Etos Consumentenservice
Postbus 3101
1500 HE Zaandam

Als je je hebt aangemeld voor Etos extra en je maakt gebruik van een Etos extra kaart, dan vraagt Etos je om het bij ons bekende emailadres te gebruiken om je verzoek aan ons te richten. Vermeld bij je verzoek de laatste vier cijfers van je Etos extra kaart, zodat we zeker weten dat jij het bent. Als je niet beschikt over een Etos extra kaart dan vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek. Zo weten we zeker dat we jouw gegevens alleen aan jou laten zien. We vragen je om de KopieID app te gebruiken van de overheid om ons een veilig kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. We vernietigen dit bewijs direct na verificatie van jouw identiteit.

Als je een Etos kaart hebt zonder deel te nemen aan Etos extra, kunnen we je niet identificeren en kunnen we je dan ook geen inzage verlenen. Als je niet langer mee wilt doen aan specifieke onderdelen van Etos extra, kan dat ook door contact op te nemen met de Etos Consumentenservice via het contactformulier op www.etos.nl/vraag-en-antwoordof door te bellen naar 088-6594245. De Etos Consumentenservice kan je dan helpen bij het aanpassen van je Etos extra account (op www.etos.nl/mijnetos of onder "Account" in de Etos app). Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@etos.nl. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze Consumentenservice via www.etos.nl/vraag-en-antwoord/ of door te bellen naar 088-6594245 indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

bekijk winkelmandje

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.