Privacybeleid van Etos B.V.

Dit is het privacybeleid van Etos B.V. ("Etos"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Etos winkels, website, webwinkel en andere diensten, waaronder de app voor je smartphone.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Etos gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je altijd op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.etos.nl. Etos raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je ook van deze kleine wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2018.

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je informatie te geven over hoe we je gegevens gebruiken als je bestelt in de webshop.

Kijk hier voor ons Privacybeleid in PDF

Kijk hier voor ons Cookiebeleid

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Etos verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse Etos winkels, website, webwinkel en andere diensten, waaronder de Etos app.

Op de Etos Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Etos B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave Privacybeleid
1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid

In dit Privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Etos van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals deelname aan Mijn Etos, het loyaliteitsprogramma van Etos) een Mijn Etos paspoort nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over Mijn Etos vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn Etos paspoort, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?
2.1 Winkelen bij Etos

Als je jonger bent dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Etos verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Voor welke doelen verwerkt Etos je gegevens?
Om te kunnen winkelen in een Etos winkel heb je geen Etos kaart nodig en is het niet nodig dat je deelneemt aan Mijn Etos. In sommige gevallen kan het zijn dat Etos wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je in een Etos winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de Etos Consumentenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Etos kaart dan kunnen we ook je Etos kaartnummer vragen. Lees meer over wat er gebeurt als je je Etos kaartnummer opgeeft aan de Etos Consumentenservice onder paragraaf 2.3.1 "De basis: De Etos kaart, de Etos app en de wekelijkse Etos nieuwsbrief"

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie

Etos biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. Wij hebben dan jouw gegevens nodig om de speciale actie te kunnen organiseren en uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Etos de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de specifieke actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3 Air Miles sparen en inwisselen

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Etos winkels. Wij verwerken je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Het sparen van Air Miles is onderdeel van de dienstverlening door Etos en LMN, en door Air Miles in te wisselen kun je producten bij ons kopen.

Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, vragen wij ter identificatie je postcode en huisnummer en geven die door aan LMN. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Etos.

Wanneer je in een Etos winkel of bij de Etos Consumentenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Etos heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Etos gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Etos, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Etos en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je Air Mileskaartnummer onbeperkt en de mutaties in je Air Milessaldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures.

2.1.4 Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij vinden het een belangrijk en gerechtvaardigd belang dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en medewerkers, en hebben ons camerasysteem en bijbehorend proces zo ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?
Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.5 Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Dit hoort bij onze dienstverlening als winkel.

2.1.6 Terugkoppeling van de klant

Etos wil graag haar diensten continu verbeteren, waarvoor we jou om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar jouw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy. Wij koppelen jouw terugkoppeling aan andere informatie die we over jou hebben, zoals over jouw boodschappen of bestelling, het apparaat waarmee je bestelde, en het tijdstip van bestelling om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor je hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met je opnemen om te reageren op je terugkoppeling. Wanneer je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, geven wij je contactgegevens aan die franchisenemer door.

2.1.7 Uitnodiging voor tevredenheidsonderzoek

Daarnaast doet Etos regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten specifiek onder klanten die lid zijn van Mijn Etos. We kunnen jou aan de hand van de bij ons bekende contactgegevens benaderen met een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Etos. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet.

De tevredenheidsonderzoeken zijn onderdeel van de Mijn Etos mailings waar je jezelf voor in en uit kunt schrijven. Zie hiervoor paragraaf 2.3. “Het Mijn Etos programma”.

Daarnaast kent Etos een klantenpanel. Je kunt ervoor kiezen lid te worden van dit klantenpanel. Je ontvangt dan meer en langere onderzoeken. Voor het klantenpanel kun je je altijd weer uitschrijven.

Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we onze producten, winkels, website en diensten verder verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een tevredenheidsonderzoek verwerken wij gegevens zoals je e-mailadres, je aankopen en de Etos winkel waar je geweest bent. De door jou ingevulde antwoorden verwerken we uiteraard ook.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Bij de meeste product- en andere onderzoeken bewaren we jouw antwoorden voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd en delen we deze soms – indien relevant – ook met de leverancier.

Onderzoeken n.a.v. een winkelbezoek slaan we op bij de andere informatie de we al van je hebben. We gebruiken deze informatie dan om onze diensten verder voor jou te personaliseren. In dit geval blijven de antwoorden bewaard totdat jij je uitschrijft voor Mijn Etos. Dit kun doen je via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Je Mijn Etos paspoort".

2.1.8 Analyse en reclame
Indien je bij het winkelen in een Etos winkel of online gebruik maakt van jouw persoonlijke Etos kaart, dan wordt de informatie over jouw aankopen gekoppeld aan deze kaart. Als de Etos kaart is geactiveerd voor het Mijn Etos Programma (lees meer over het Mijn Etos programma in paragraaf 2.3), dan voegt Etos deze informatie over jouw aankopen in een Etos winkel toe aan beschikbare informatie over jouw gebruik van de online diensten van Etos en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer over het analyseren van jouw gegevens en het gebruik daarvan voor reclame doeleinden in paragraaf 2.2.1.
2.2 Online diensten van Etos

Etos biedt een aantal online diensten aan, waaronder:

 • de website van Etos op www.etos.nl ("Etos Website"),
 • de Etos app,
 • de webshop op etos.nl (“Webshop”),
 • online aankopen via AH.nl en bol.com,
 • het Mijn Etos programma,
 • en de elektronische nieuwsbrieven.
2.2.1 Etos Website, Webshop en Etos app (algemeen)

Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te ondersteunen en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Etos.

Deze technische gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Etos Website en de Etos app te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en app beheerders in staat de Etos Website en de Etos app te beheren, bijvoorbeeld bij het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak.

De gegevens worden ten tweede door Etos gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Etos van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door het gebruik van jouw geactiveerde Mijn Etos kaart (lees meer over het Mijn Etos programma in paragraaf 2.3), of door jouw gebruik van de Etos app (lees meer over de Etos app in paragraaf 2.2.4). Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Etos gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Etos zelf op de Etos Website en Etos app, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Etos Website en/of in de Etos apps. Etos gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Etos Website en Etos app aangenamer te maken, worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Etos cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, tablet of smartphone, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina's binnen het Etos domein, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites, jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties, stappen in de bestelflow en transactie data (ook offline transacties als je een voor het persoonlijke Mijn Etos-programma geactiveerde Etos kaart hebt, lees daarover meer in paragraaf 2.3).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel maximaal 27 maanden.

2.2.2 Bestellen via etos.nl

Bestellen in de webshop van Etos is mogelijk via de Etos Website. Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je dat doen zonder in te loggen. Het aanmaken van een online account is nog niet mogelijk. Wel kun je tijdens de bestelling je Mijn Etos kaart nummer invoeren en op die manier punten sparen. Lees meer over het sparen van punten in paragraaf 2.3.5.

2.2.2.1 Bestellen zonder inlog

Je kunt in de Webshop van Etos snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een Etos winkel. Het plaatsen van een bestelling kan zonder het aanmaken van een account

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor bestellen zonder inlog verwerken wij je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling - zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling) en je bevestiging dat je minimaal 16 jaar oud bent (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om medicijnen te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en jouw naam en adresgegevens of de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wilt laten afleveren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 31 dagen, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.2.2 Bestellen met een Mijn Etos kaart

Als je het nummer van je Mijn Etos kaart opgeeft bij het plaatsen van een order kun je ook in de webshop van Etos punten sparen. Indien jij jouw Mijn Etos kaartnummer toevoegt aan je order, worden de punten uiterlijk een dag later bijgeschreven op je Mijn Etos account. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn Etos account in paragraaf 2.3 "Het Mijn Etos programma".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je punten bij te kunnen schrijven, verwerken wij de volgende gegevens: het bedrag van de geplaatste bestelling, de producten in je bestelling en je kaartnummer.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Door het invullen van je kaartnummer kunnen we je identificeren als een deelnemer van Mijn Etos. Wij bewaren aankoopgegevens van Mijn Etos deelnemers maximaal 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.

In paragraaf 2.3 "Het Mijn Etos programma" kun je teruglezen waarom we dit doen en welke voordelen dit voor jou heeft.

2.2.3 Online Etos aankopen doen via AH.nl en via bol.com

Etos biedt (een deel van haar) assortiment aan via de online winkel van Albert Heijn op AH.nl en via Bol.com op bol.com.

Etos verwerkt slechts geaggregeerde financiële en logistieke gegevens aangaande de verkopen van haar artikelen via deze online winkels. Etos ontvangt van beide partijen geen persoonsgegevens.

Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via AH.nl en via bol.com. Dit privacybeleid van Etos is niet van toepassing op het gebruik van die websites. Etos verwijst graag naar het privacybeleid van respectievelijk Albert Heijn (te raadplegen via www.ah.nl/privacy) en Bol.com (te raadplegen via www.bol.com) voor het van toepassing zijnde beleid.

2.2.4. De Etos app

Als je gebruik maakt van de Etos app verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos app (algemeen)".

Je kunt alleen gebruik maken van de Etos app als je je aanmeldt voor Mijn Etos, het loyaliteitsprogramma van Etos. De Etos app biedt vervolgens verschillende voordelen en functionaliteiten. Een aantal van deze functionaliteiten is ook beschikbaar als je je aanmeldt voor Mijn Etos met de Etos kaart. Andere functionaliteiten zijn alleen beschikbaar via de app.

Lees hier meer over in paragraaf 2.3 "Het persoonlijke Mijn Etos programma". Je leest daar ook welke gegevens Etos van je verwerkt als je de app gebruikt en je vindt hier meer informatie over specifieke Etos app functionaliteiten zoals de stappenteller, winkelvinder en folder in de app.

Caching
In de Etos app kunnen informatie en plaatjes lokaal op je smartphone worden opgeslagen. Dit gebeurt zodat deze gegevens sneller beschikbaar zijn in de Etos app en er minder belasting is op je mobiele verbinding. Deze plaatjes e.d. worden opgeslagen in je foto's en video's/media map van je smartphone. Wij gebruiken deze toegang alleen om tijdelijk bestanden van de Etos app op te slaan.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
De Etos app heeft hiervoor toegang nodig tot de bestanden map van je smartphone. Etos heeft geen toegang tot andere bestanden in deze map.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?
Toegang tot de bestanden map vindt plaats zolang je de Etos app op je smartphone hebt geïnstalleerd. Je kunt uiteraard altijd zelf de opgeslagen bestanden uit je cache wissen.

2.2.5. Elektronische nieuwsbrieven

Op diverse plaatsen op de Etos Website en via het Mijn Bonus programma van Albert Heijn, kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrieven met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties.

Let op: het betreft hier de Algemene wekelijkse nieuwsbrief van Etos. Er worden ook nieuwsbrieven verstuurd vanuit Mijn Etos. Dat gebeurt pas als je je voor dit programma hebt aangemeld. Lees hier meer over in paragraaf 2.3. "Het persoonlijke Mijn Etos programma".

Afhankelijk van waar je je voor onze algemene nieuwsbrieven aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je. Als je je inschrijft via:

 • De Etos Website. Lees meer hierover onder "Etos Website, Webshop en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".
 • De website van het Mijn Bonus programma van Albert Heijn. Etos is niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via de website van Albert Heijn. Lees meer over de verwerking van je persoonsgegevens op de Albert Heijn website in het Privacybeleid van Albert Heijn.

Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrieven en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht en de naam en het geslacht van jouw kind (voor zover dit voor desbetreffende nieuwsbrief relevant is), zodat we je persoonlijk kunnen adresseren en/of informatie kunnen tonen die met name voor vrouwen of mannen interessant is.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Na je afmelding voor deze nieuwsbrieven verwijderen we deze gegevens.

2.3 Het Mijn Etos programma

Mijn Etos is het loyaliteitsprogramma van Etos. Je kunt je online voor dit programma aanmelden met een gratis Etos kaart (te verkrijgen in iedere Etos winkel) of met de gratis Etos app (te downloaden via de App Store of via Google Play). Door je aan te melden voor dit programma profiteer je van een aantal voordelen:

 1. Extra aanbiedingen en informatie, zoals korting op producten en gratis samples, gebaseerd op de door jou ingevulde interesses en jouw aankopen bij Etos.
 2. Door je op te geven voor één of meerdere nieuwsbrieven ontvang je extra aanbiedingen, tips en nieuwtjes over beauty (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging), health (gezondheid, bewegen, vitamines), peuter, baby en zwangerschap gebaseerd op de gekozen nieuwsbrief en levensfase.
 3. Gemakkelijk sparen in de spaarprogramma's van Etos: geen papieren spaarboekjes en zegels meer, alles wordt eenvoudig digitaal bijgehouden in je Etos app of op je Etos kaart.
 4. Een stappenteller met beloningen in de vorm van extra spaarpunten voor spaarprogramma Etos Cadeau Sparen. De stappenteller houdt elk uur van de dag bij hoeveel stappen je gelopen hebt en beloont je voor iedere nieuwe mijlpaal die je behaalt. Zo is de stappenteller een steuntje in de rug bij jouw inspanningen om gezond te leven. (Let op: dit is alleen beschikbaar via de Etos app, je moet de stappenteller apart activeren, en je moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden).

Als deelnemer van Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin o.a. je extra aanbieding(en), nieuwtjes, informatie en folderaanbiedingen, mede toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je de extra aanbiedingen en diverse informatie ook in de app. Om de aanbiedingen persoonlijker te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij Etos, in welke winkel en via welk kanaal je je aankopen doet, van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt en je websitebezoekgegevens.

Daarbovenop kun je ervoor kiezen om Mijn Etos nog persoonlijker te maken. Je geeft je daarvoor op voor één of meerdere nieuwsbrieven en vult enkele aanvullende persoonlijke gegevens in je 'Mijn Etos paspoort' in. In een één of meerdere aparte nieuwsbrieven (naast de wekelijkse 'Mijn Etos nieuwsbrief') ontvang je dan -periodiek nieuws, tips en extra aanbiedingen. Mijn Etos kent op dit moment de volgende vijf nieuwsbrieven, maar dit kan van tijd tot tijd wijzigen:

 • Beauty nieuwsbrief (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging)
 • Health nieuwsbrief (gezondheid, bewegen, vitamines)
 • Baby nieuwsbrief (baby en peuter aanbiedingen)
 • Mijn baby, peuter en kleuter nieuwsbrief gebaseerd op de leeftijd van je kindje(s)
 • Mijn zwangerschap nieuwsbrief gebaseerd op het stadium van je zwangerschap.

We kunnen je in deze nieuwsbrieven vragen stellen naar jouw voorkeuren. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites, e-mails, en apps beter inrichten, en we slaan jouw antwoorden ook op bij de informatie die we van je hebben. We gebruiken deze informatie dan om onze diensten verder voor jou te personaliseren. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw voorkeuren, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy.

Als je een cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geslacht en geboortedatum. Als je je postadres hebt opgegeven in je Mijn Etos paspoort, kunnen wij er in de toekomst voor kiezen om bepaalde persoonlijke aanbiedingen per post aan jou te sturen.

Hieronder wordt in meer detail beschreven wat de onderdelen zijn van Mijn Etos, welke gegevens Etos voor ieder onderdeel verwerkt en hoe lang Etos deze gegevens bewaart.

2.3.1 De basis: de Etos kaart, de Etos app en de wekelijkse Mijn Etos nieuwsbrief

Om deel te kunnen nemen aan Mijn Etos, heb je de gratis Etos kaart of de gratis Etos app (iOS, Android) nodig. Je kunt de Etos kaart ophalen in iedere Etos winkel. De Etos app is te downloaden via de App Store of via Google Play. Vervolgens meld je je met de kaart of met de app aan voor het programma.

Aanmelden met de kaart:
Op www.etos.nl/mijnetos vul je eerst je Etos kaartnummer in, vervolgens je voornaam, e-mail adres en een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter). Je kunt in dit scherm ook de voorwaarden van Mijn Etos en dit privacybeleid openen. Na het invullen van je gegevens druk je op de knop "Ik doe mee", waarmee je tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Je ontvangt dan op het door jou opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail met een link. Na het aanklikken van de link in deze mail heb je je aanmelding voor Mijn Etos bevestigd. Je hebt nu een zogenaamd Mijn Etos paspoort aangemaakt. In dit Mijn Etos paspoort kun je je instellingen voor Mijn Etos beheren. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Na je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, kun je aangeven of je aan nog meer onderdelen van Mijn Etos wilt deelnemen. Deze onderdelen met extra aanbiedingen en nieuwtjes staan beschreven in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes".

Aanmelden met de app:
Na het downloaden van de Etos app kilk je op aanmelden. Hierna opent het aanmeldscherm. Hier vul je je voornaam, e-mail adres en een zelf gekozen wachtwoord (minimaal 6 karakters, minimaal 1 cijfer, minimaal 1 letter) in. Je kunt in dit scherm ook de voorwaarden van Mijn Etos en dit privacybeleid openen. Na het invullen van je gegevens druk je op de knop "Ik doe mee", waarmee je tevens akkoord gaat met de voorwaarden. Je ontvangt dan op het door jou opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail met een link. Na het aanklikken van de link in deze mail heb je je aanmelding voor Mijn Etos bevestigd. In de app wordt vervolgens een mobiele Etos kaart aangemaakt. Je aanmelding is dan compleet. Mocht je al over een "plastic" Etos kaart beschikken, dan kun je er ook voor kiezen om deze kaart te scannen of het kaartnummer ervan in te vullen in de app: je hebt dan een kopie van deze kaart in je smartphone en het eerder voor jou aangemaakt mobiele Etos kaart nummer komt te vervallen.

Na het afronden van je aanmelding heb je een zogenaamd Mijn Etos paspoort aangemaakt. In dit Mijn Etos paspoort kun je je instellingen voor Mijn Etos beheren. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Na je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, kun je aangeven of je aan nog meer onderdelen van Mijn Etos wilt deelnemen. Deze onderdelen met extra aanbiedingen en nieuwtjes staan beschreven in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende persoonlijke aanbiedingen en nieuwtjes".

Let op: de Etos app kan niet gebruikt worden zonder je aan te melden voor Mijn Etos. Aanmelden via de Etos app is dus verplicht om via de app van de voordelen van Mijn Etos te kunnen profiteren.

Na aanmelding voor Mijn Etos: je ontvangt wekelijks extra aanbiedingen en nieuwtjes
Na je aanmelding voor Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin je extra aanbiedingen, nieuwtjes, informatie en folderaanbiedingen, mede toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je deze extra aanbiedingen, en aanvullende nieuwtjes ook via de app. Over extra aanbiedingen en welke gegevens Etos hiervoor verwerkt, lees je meer in de volgende paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Welke gegevens verwerkt Etos voor je aanmelding?
Aanmelden doe je via de Etos website of de Etos app. In dat verband verwerken we ook bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen) in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Voor je aanmelding bij Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, verwerkt Etos je voornaam, je e-mail adres, het door jou gekozen wachtwoord en je kaartnummer (van de Etos kaart of het in de app gegenereerde nummer van je mobiele kaart).

Je kunt je Etos kaart toevoegen aan je Etos app door deze met je smartphone te scannen. De Etos app heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je smartphone. We verwerken je Etos kaartnummer wanneer je je Etos kaart scant.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

2.3.2 Extra aanbiedingen

Na je aanmelding voor Mijn Etos ontvang je wekelijks een nieuwsbrief van Etos met daarin je extra aanbiedingen, nieuwtjes, acties, informatie en folderaanbiedingen, mede toegespitst op jouw interesses, eerdere aankopen en websitebezoekgegevens. Als je deelneemt via de app ontvang je deze extra aanbiedingen en aanvullende informatie ook via de app.

Als jij hierom vraagt, kan de de Etos-medewerker op de kassa bekijken wat deze aanbiedingen zijn en deze ook voor jou activeren. Als jij hier niet om vraagt, ziet ze deze aanbiedingen niet.

Extra aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • kortingen op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.
 • speciaal door Etos geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Etos of op basis van jouw interesses of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens over jou door aan onze partners.
 • bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties of uitnodigingen voor lokale evenementen in je favoriete Etos winkel.
 • op termijn extra spaar- of inwisselmogelijkheden op basis van je Air Mileskaart (als je ervoor kiest je Air Mileskaart te koppelen).
 • verder kun je er ook op worden geattendeerd als producten die je vaak koopt in de landelijke Etos folder staan (Let op: om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Mijn Etos noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos).

Om van je extra aanbieding te profiteren, moet je je aanbieding eerst activeren. Dat doe je door op de knop "Ik wil deze" onder de afbeelding van de aanbieding te klikken. Dat kan zowel in de e-mail nieuwsbrief als onder "Mijn aanbiedingen" in de Etos app. Na activeren, kun je je extra aanbieding verzilveren door bij de kassa in de winkel je Etos kaart of de Etos mobiele kaart in je smartphone te laten scannen. De korting of aanbieding wordt dan voor afronding van de transactie automatisch verrekend bij de kassa. Je ziet de korting terug op het kassascherm en op je kassabon.

Extra aanbiedingen gebruiken in de webshop is niet mogelijk.

Welke gegevens verwerkt Etos hiervoor?

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt Etos een aantal gegevens van je, waaronder:

 • welke producten je bij Etos koopt,
 • het bedrag dat je per transactie besteedt bij Etos,
 • in welke winkel je je aankopen doet,
 • de plaats en tijd waarop je een aankoop doet,
 • van welke Etos aanbiedingen je gebruik maakt,
 • wat je in onze nieuwsbrief aanklikt,
 • je websitebezoekgegevens
 • de persoonlijke gegevens en interesses die je gedeeld hebt in je Mijn Paspoort (zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort").

Verder verwerkt Etos je kaartnummer en de persoonlijke gegevens die jij aan ons hebt opgegeven, zoals je voornaam en je e-mail adres.

Gegevens over je medische gesteldheid en seksuele leven
Etos verkoopt producten die mogelijk iets zeggen over je medische gesteldheid of over je seksuele leven. Wettelijk gezien mag Etos deze gegevens niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming op persoonsniveau verzamelen. Daarnaast mag een deel van het Etos assortiment (bijv. geneesmiddelen), wettelijk gezien niet met korting verkocht worden. Daarom heeft Etos ervoor gekozen je aankopen van deze artikelen niet op artikelniveau te verwerken. Welk product je hebt gekocht wordt niet opgeslagen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat wij geen aankoopgegevens verzamelen ten aanzien van jouw medische gesteldheid en seksuele leven. Om goede klanten die ook veel van deze artikelen kopen bij Etos niet te benadelen binnen Mijn Etos verwerkt Etos wel het totale aantal gekochte producten en het totaalbedrag van je aankopen, maar Etos kan dus niet zien welke producten uit deze categorie zijn gekocht. Over assortiment waarvoor dit wettelijk niet is toegestaan (bijv. geneesmiddelen) worden geen kortingen of aanbiedingen gegeven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf je aanmelding voor Mijn Etos en het aanmaken van je Mijn Etos paspoort, verzamelen we je aankoopgegevens en je websitebezoekgegevens. Uiteindelijk analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer of andere persoonlijke gegevens.

We bewaren jouw aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

2.3.3 Aanvullende extra aanbiedingen en nieuwtjes

Daarbovenop kun je ervoor kiezen om Mijn Etos nog persoonlijker te maken. Je vult daarvoor je interesse(s) en enkele aanvullende persoonlijke gegevens in je 'Mijn Etos paspoort' in. Dat kan direct na je aanmelding voor Mijn Etos, maar het kan ook later in je Mijn Etos paspoort. Meer informatie over het Mijn Etos paspoort vind je onder paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

De aanvullende gegevens hebben betrekking op:

 1. Jouw nieuwsbrieven: Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen?
 2. Jouw interesses, waaronder make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, gezondheid en bewegen, vitamines en herenverzorging.
 3. Jouw gezinssamenstelling: je kunt hier aangeven of je jonge kinderen hebt (jonger dan 5 jaar) en hoe oud ze zijn, en ook of je in verwachting bent en wat je uitgerekende datum is.
 4. Jouw verjaardag
 5. Jouw postadres

In één of meerdere aparte nieuwsbrieven (naast de wekelijkse 'Mijn Etos nieuwsbrief') ontvang je dan -periodiek nieuws, tips en extra aanbiedingen. Mijn Etos kent de volgende vijf nieuwsbrieven:

 • Beauty nieuwsbrief (make-up, haarverzorging, gezichtsverzorging
 • Health nieuwsbrief (gezondheid, bewegen, vitamines)
 • Baby nieuwsbrief (baby en peuter aanbiedingen)
 • Mijn baby, peuter en kleuter nieuwsbrief gebaseerd op de leeftijd van je kindje(s)
 • Mijn zwangerschap nieuwsbrief gebaseerd op het stadium van je zwangerschap.

Als je een cadeautje wilt ontvangen op je verjaardag, kun je je hiervoor opgeven. Wij vragen in dat geval om jouw geslacht en geboortedatum. Als je je postadres hebt opgegeven in je Mijn Etos paspoort, kunnen wij ervoor kiezen om in de toekomst bepaalde persoonlijke aanbiedingen per post aan jou te sturen.

Als je de Etos app gebruikt ontvang je de extra aanbiedingen ook altijd via de app onder "Mijn aanbiedingen".

De door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens kun je altijd terugvinden in je Mijn Etos paspoort.

Welke gegevens verwerkt Etos voor je extra voordeel?
Om de extra aanbiedingen en nieuwtjes zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruikt Etos de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens. Daarnaast gebruikt Etos je aanmeldgegevens, te weten je voornaam, e-mailadres en kaartnummer. Ook gebruikt Etos je aankoopgegevens en websitebezoekgegevens voor het doen van de extra aanbiedingen en nieuwtjes, zie hiervoor de vorige paragraaf 2.3.2 "Extra aanbiedingen".

Gegevens over zwangerschap en uitgerekende datum
Je zwangerschap en uitgerekende datum zijn medische gegevens. Om deze gegevens te mogen verzamelen voor het doen van persoonlijke aanbiedingen, moet je uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven aan Etos. Vandaar dat je, zodra je deze gegevens ingevuld hebt, eerst je uitdrukkelijke toestemming moet geven via een extra "ja" knop in dit onderdeel van je paspoort, voordat je je voor dit extra voordeel kunt aanmelden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren de door jou ingevulde aanvullende persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort". De gegevens over jouw zwangerschap en uitgerekende datum worden na een periode van 3 maanden geanonimiseerd en vervolgens uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde analyses.

Je kunt je ook altijd uitschrijven voor een bepaalde e-mail nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan de e-mail. Je wordt dan doorgelinkt naar de inlogpagina van je Mijn Etos paspoort. Daar kun je je gegevens zo aanpassen, dat je de betreffende nieuwsbrief niet langer ontvangt. Let op: Als je je uitschrijft voor een type e-mail nieuwsbrief ontvang je de bijbehorende extra aanbiedingen ook niet meer: niet per e-mail, maar ook niet meer via de Etos app als je die gebruikt.

2.3.4 Mijn Etos paspoort

Je Mijn Etos paspoort kun je aanmaken via de Etos Website, of via de Etos app. Wanneer je de Etos Website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder paragraaf 2.2.1 "Etos Website en Etos apps (algemeen)".

Het Mijn Etos paspoort maak je aan op het moment dat je je aanmeldt voor Mijn Etos. Lees meer hierover en over de gegevens die Etos hiervoor verwerkt in paragraaf 2.3 "het persoonlijke Mijn Etos programma".

Je kunt je Mijn Etos paspoort te allen tijde inzien door in te loggen via www.etos.nl/mijnetos of via "Mijn paspoort" in de Etos app.

Welke gegevens verwerkt Etos voor je Mijn Etos paspoort?
In je Mijn Etos paspoort vind je alle door jou ingevulde persoonlijke gegevens terug, te weten:

 1. Je aanmeldgegevens: voornaam, e-mail adres, wachtwoord (zie ook paragraaf 2.3.1)
 2. Je kaartnummer
 3. Je aanvullende persoonlijke gegevens voor aanvullende persoonlijke aanbiedingen (zie ook paragraaf 2.3.3)
 4. Je Air Miles kaartnummer (als je je Air Mileskaart gekoppeld hebt, zie paragraaf 2.3.9).

Je kunt je gegevens in het Mijn Etos paspoort te allen tijde aanvullen, wijzigen of verwijderen. Vergeet niet om je wijzigingen op te slaan via de knop "Opslaan".

Wanneer je de Etos website bezoekt of de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

De aanmeldgegevens gebruiken wij ook om ervoor te zorgen dat je veilig kunt inloggen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren de door jou ingevulde persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Je Mijn Etos paspoort".

Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn Etos paspoort, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd.

Lees meer over het doen van verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 6 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

2.3.5 Sparen

Naast extra aanbiedingen en nieuwtjes, biedt Mijn Etos ook het voordeel van sparen in het digitale spaarprogramma van Etos. Alles wordt eenvoudig digitaal bijgehouden in je Etos app of op je Etos kaart.

Om te sparen, laat je je Etos kaart of de mobiele kaart in je Etos app bij iedere aankoop in de Etos winkel scannen of voer je je kaartnummer in tijdens het maken van een bestelling in de webshop. Het aantal spaarpunten dat je spaart zijn bij iedere aankoop zichtbaar op zowel het kassascherm als op de kassabon. Op de kassabon zie je tevens je vorige puntensaldo en je nieuwe puntensaldo. Bovendien kun je daar ook zien hoeveel volle spaarkaarten je al hebt.

Deze informatie is ook online zichtbaar in je paspoort onder “Mijn spaaracties”.

In de Etos app zijn je actuele spaarsaldo en volle spaarkaarten ook op ieder moment te bekijken via "Mijn spaarkaarten". Het spaardoel (premium, gratis artikel, korting of anderszins) van een volle spaarkaart is bovendien in de app terug te vinden onder "Mijn aanbiedingen".

Een volle digitale spaarkaart kun je bij je eerstvolgende aankoop in de Etos winkel inleveren. De volle kaart verdwijnt dan uit je app en is ook niet langer zichtbaar op je kassabon. Let op: Volle spaarkaarten hebben een beperkte geldigheid. Dit kun je zien in de app bij “Mijn aanbieidingen, in de mail, in je paspoort, en de kassa medewerker kan het ook voor je controleren op de kassa. Denk er dus om dat je tijdig je volle spaarkaarten verzilvert.

Ieder spaarprogramma staat automatisch aan op je Etos kaart en/of in je Etos app. In de Etos app heb je de keuze om het spaarprogramma uit te zetten als je niet mee wilt sparen. Het is uiteraard geen verplichting om volle spaarkaarten in te leveren.

Je kunt op dit moment tijdens een online bestelling nog niet zien hoeveel punten je met die bestelling hebt verdiend. Ook het verzilveren van een volle spaarkaart is online niet mogelijk.

Welke gegevens verwerkt Etos voor sparen?
Sparen is onderdeel van Mijn Etos. Je moet je dus aanmelden voor dit programma met de Etos kaart of de Etos app om mee te kunnen sparen. Etos verwerkt voor je aanmelding je voornaam, je e-mailadres, je wachtwoord en je kaartnummer. Etos kan je e-mailadres eventueel ook gebruiken om je van een nieuwe spaaractie op de hoogte te stellen of om je te vertellen dat je een volle kaart hebt gespaard.

Het is mogelijk dat je al aankopen hebt gedaan met je Etos kaart, voordat je je hebt aangemeld voor Mijn Etos. Wanneer je je aanmeldt voor Mijn Etos, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties. Zodra je je hebt aangemeld, worden de spaarpunten en eventuele volle spaarkaarten zichtbaar op je kassabon en in de app. De gegevens van aankopen die je hebt gedaan voor je aanmelding, bewaren we echter niet.

De spaarkaarten en spaarsaldo kun je bekijken via de Etos app. Wanneer je de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover kopje "Etos Website en Etos app (algemeen)" inparagraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Etos verwerkt tevens de door jou verzamelde spaarpunten en de bijbehorende aankopen (waaronder aankoopbedrag, gekochte producten, aankoopdatum).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf je aanmelding voor Mijn Etos verzamelen we je aankoopgegevens en je spaarpunten. Uiteindelijk bewaren we je aankoopgegevens voor een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer noch je persoonlijke gegevens zoals voornaam en e-mailadres. Je spaarpunten blijven onbeperkt bewaard, tenzij je gedurende een jaar geen enkele transactie meer doet bij een Etos winkel. Dan komen ze te vervallen.

2.3.6. Stappenteller

Exclusief via de Etos app biedt Mijn Etos ook een stappenteller waarin je spaart voor extra spaarpunten voor het spaarprogramma Etos Cadeau Sparen. Deze stappenteller is alleen toegankelijk via de Etos app en werkt op Android toestellen en iPhones 5S of hoger. Je moet de stappenteller in de Etos app apart activeren.

De gebruiksvoorwaarden van de Stappenteller zijn te vinden in de app onder "Mijn stappenteller".

Door middel van het gebruik van de Stappenteller en het behalen van een bepaald aantal stappen met de Stappenteller kun je extra spaarpunten verdienen. In de Etos app is aangegeven bij welke hoeveelheid stappen je extra spaarpunten ontvangt. De verdiende extra spaarpunten worden opgeteld bij de spaarkaart onder het kopje ‘Mijn spaarkaarten’ in de app. De extra spaarpunten zorgen ervoor dat je sneller een volle spaarkaart hebt. Een volle spaarkaart kun je bij je eerstvolgende aankoop in de Etos winkel inleveren, door bij de kassa in de winkel je Etos kaart of app te laten scannen.

De Stappenteller begint met stappen te tellen zodra de Gebruiksvoorwaarden zijn geaccepteerd.

Na het activeren van de Stappenteller zal de Stappenteller op de achtergrond blijven aanstaan en de stappen registreren.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de iPhone 5S of hoger zal de Stappenteller gebruik maken Apple HealthKit om de stappen te registreren. De deelnemer gaat door akkoord met de gebruiksvoorwaarden ook akkoord met het gebruik van de Apple HealthKit door de Stappenteller. Voor de Android toestellen maakt de Stappenteller gebruik van GoogleFitom de stappen te registreren. Hiervoor dient de deelnemer ook apart toestemming te verlenen De Stappenteller berekent door middel van het registreren van de stappen de afgelegde afstand en calorieën die zijn verbrand. Dit is een gemiddelde berekening. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze berekening.

Welke gegevens verwerkt Etos voor de stappenteller?
De stappenteller is onderdeel van Mijn Etos en wordt alleen aangeboden binnen de Etos app op Android en iPhone 5S of hoger. Je dient je dus aan te melden voor dit programma met de Etos app om deel te kunnen nemen. Etos verwerkt voor je aanmelding voor Mijn Etos je voornaam, je e-mail adres, je wachtwoord en je kaartnummer. Etos kan je e-mail adres eventueel ook gebruiken om je van een nieuwe stappenteller actie op de hoogte te stellen.

Daarnaast dien je je akkoord te geven op de gebruiksvoorwaarden van de stappenteller (beschikbaar in de app), voordat je er gebruik van kunt maken.

Etos verwerkt verder het door jou gezette aantal stappen. Voor iPhone 5S of hoger gaat dit via Apple HealthKit. Etos verwerkt geen andere gegevens uit HealthKit anders dan de door HealthKit geregistreerde stappen. Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van stappen of andere gegevens binnen Apple HealthKit en verwijst hiervoor naar het privacy statement van Apple HealthKit. Voor Android toestellen gaat dit via GoogleFit. Etos verwerkt geen andere gegevens uit GoogleFit anders dan de door GoogleFit geregistreerde stappen. Etos is niet verantwoordelijk voor de verwerking van stappen of andere gegevens binnen GoogleFit en verwijst hiervoor naar het privacy statement van GoogleFit.

Wanneer je de Etos app gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder "Etos Website en Etos app (algemeen)" in paragraaf 2.2 "Online diensten van Etos".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We bewaren je aanmeldgegevens voor onbepaalde tijd, totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je Mijn Etos paspoort, zie paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort".

Vanaf het activeren van de stappenteller houden we je stappen bij tot maximaal 3 maanden na afloop van de stappenteller actie. Daarna worden de stappen verwijderd uit de Etos database.

2.3.7 Winkelvinder

In de Etos app zit tevens een winkelvinder onder "Mijn winkel". Je kunt een winkel zoeken op basis van postcode of plaats, maar je kunt in de Etos app ook op basis van je huidige locatie de dichtstbijzijnde Etos winkel vinden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
De Etos app verwerkt voor dat laatste je geolocatie en heeft hiervoor toegang nodig tot de GPS functie van je smartphone.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?
De Etos app verwerkt je geolocatie nadat je de Etos app toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid en vervolgens voor zolang als de Etos app actief is. Zodra je de Etos app verlaat zal je geolocatie niet meer verwerkt worden. Je kunt ervoor zorgen dat de Etos app geen toegang meer heeft tot de GPS functie door je toestemming in te trekken in de instellingen module van je smartphone.

2.3.8 De folder op je smartphone

In de Etos app vind je ook de laatste Etos huis-aan-huis folder onder "De folder". Om van de folderaanbiedingen te kunnen profiteren, hoef je niet deel te nemen aan Mijn Etos noch een Etos kaart te hebben; deze aanbiedingen gelden voor alle klanten van Etos.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
De Etos app verwerkt geen gegevens van je om de folder te tonen.

2.3.9 Air Mileskaart koppelen

Binnen Mijn Etos kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Etos kaart of je Etos app zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en in de toekomst extra inwisselmogelijkheden krijgt. Door deze koppeling kun je tevens Air Miles sparen en inwisselen met je Etos kaart of de mobiele Etos kaart in je app. Je hoeft alleen je Etos kaart of de kaart in je smartphone te laten scannen bij de kassa.

Je koppelt je Air Mileskaartnummer door deze in te vullen in je Mijn Etos paspoort via www.etos.nl/mijnetos of in de app onder "Mijn paspoort" (zie ook paragraaf 2.3.4 "Mijn Etos paspoort").

Wij registreren je Air Mileskaartnummer en de Air Miles bij die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Als je Air Miles bij Etos spaart of inwisselt, verwerken wij je gegevens (optioneel) ook nog als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan onze Consumentenservice over je Air Milessaldo. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je je Air Mileskaartnummer hebt gekoppeld aan je Etos kaart of app, dan verwerkt Etos je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Etos winkels en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In bijzondere gevallen kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" onder paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos". Voor het selecteren van de extra spaar- en inwisselmogelijkheden analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.2 "Persoonlijke aanbiedingen".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je Air Miles gegevens voor dit doel totdat je besluit je koppeling met je Etos kaart of Etos app ongedaan te maken in je Mijn Etos paspoort of je daar afmeldt voor Mijn Etos. Je Air Miles kaartnummer blijft onbeperkt bewaard. Lees meer hierover onder "Air Miles sparen" paragraaf 2.1 "Winkelen bij Etos".

2.3.10 Afmelden

Je kunt je deelname aan Mijn Etos op elk moment stopzetten door je op www.etos.nl/mijnetos af te melden voor Mijn Etos. Wij verwijderen dan alle gegevens die je voor Mijn Etos hebt opgegeven en zullen deze gegevens niet meer analyseren.

Let op: met het verwijderen van de Etos app op je smartphone heb je je deelname aan Mijn Etos nog niet beëindigd. Als je daarna de Etos app opnieuw downloadt, kun je altijd weer inloggen met je "oude" gegevens. Je vindt dan tevens je volledige Mijn Etos paspoort terug in de app. Om je volledig af te melden en je gegevens definitief te laten verwijderen, dien je je via www.etos.nl/mijnetos af te melden. Je kunt je ook afmelden via de uitschrijflink in de wekelijkse Mijn Etos nieuwsbrief. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.1 "De basis" onder "Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?".

Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in hoofdstuk 6 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering".

Je instellingen
Je kunt je deelname aan Mijn Etos ook op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren via je Mijn Etos paspoort. Lees meer hierover in paragraaf 2.3.3 "Aanvullende extra aanbiedingen en nieuwtjes" en in paragraaf 2.3.4. "Mijn Etos paspoort".

2.3.11 Etos onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten

Etos doet op geaggregeerde basis onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten die deelnemen aan Mijn Etos om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen.

Etos voert onderzoek uit naar deze trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de Etos kaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor het Etos kaartnummer en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Etos winkel, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren aankoopgegevens van Etos kaarten 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Etos kaartnummer en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.

2.3.12 Niet geregistreerde Etos kaarten

Een Etos kaart die je direct in gebruik neemt is niet herleidbaar tot jou, tenzij je je met deze kaart hebt aangemeld voor Mijn Etos. Om van de voordelen van Mijn Etos te kunnen profiteren, zul je je dus met je kaart aan moeten melden.

Wanneer je je aanmeldt voor Mijn Etos, ontvang je alsnog spaarpunten over de aankopen die je hebt gedaan met de Etos kaart, voor zover je je Etos kaart hebt laten scannen bij je transacties. De gegevens van aankopen die je heb gedaan voor je aanmelding, bewaren we echter niet.

Let op: als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze Consumentenservice èn je het Etos kaartnummer van je niet geregistreerde kaart en je contactgegevens opgeeft, beschikt Etos op dat moment ook over je contactgegevens. Deze contactgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Etos die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je alsnog met de betreffende kaart aanmeldt voor Mijn Etos).

3. Als je met ons communiceert via social media

De Etos Website en Etos Online Services delen via social media
Indien je ervoor kiest de Etos Website of Etos Online Diensten te delen via social media, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en/of WhatsApp dan kunnen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Etos en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Onze social media pagina's
Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je kunnen zien (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms. Etos raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Etos.

4. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Etos schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals softwareleveranciers, drukkerijen, e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Etos en heeft Etos de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Etos schakelt ook derden partijen zoals Google en Salesforce in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid. Uitsluitend indien Etos hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Etos zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze Consumentenservice.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Etos gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

6. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Etos vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregistreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt daarom via je Mijn Etos paspoort (etos.nl/mijnetos) jouw persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je in jouw profiel aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen, en je aan of afmelden voor diensten. Zo heb jij altijd direct controle over waar we je gegevens voor gebruiken.

Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Etos over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@etos.nl. Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek. Het is ook mogelijk om deze verzoeken per post te richten aan:

Etos
afdeling Etos Consumentenservice
Postbus 3101
1500 HE Zaandam

Als je je hebt aangemeld voor Mijn Etos dan vraagt Etos je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek. Zo weten we zeker dat we jouw gegevens alleen aan jou laten zien. We vragen je om de KopieID app te gebruiken van de overheid om ons een veilig kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. We vernietigen dit bewijs direct na verificatie van jouw identiteit.

Als je een Etos kaart hebt zonder deel te nemen aan Mijn Etos, kunnen we je niet identificeren en kunnen we je dan ook geen inzage verlenen.

Als je niet langer mee wilt doen aan specifieke onderdelen van Mijn Etos, kan dat ook door contact op te nemen met de Etos Consumentenservice via het contactformulier op etos.nl/vraag-en-antwoord of door te bellen naar 088-6594245. De Etos Consumentenservice kan je dan helpen bij het aanpassen van je Mijn Etos paspoort (op www.etos.nl/mijnetos of onder "Mijn paspoort" in de Etos app).

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@etos.nl. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze Consumentenservice via www.etos.nl/over-etos/vraag-en-antwoord/contact of door te bellen naar 088-6594245 indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.