Disclaimer Gezondheidsanalyse

De gezondheidsanalyse bevat geen diagnose en is niet bedoeld om uw gezondheid te beoordelen, enig onderzoek door een arts te vervangen of om u voor (het ontstaan van) een ziekte te behoeden. Etos is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit de gezondheidsanalyse en/of de verstrekte informatie. De gezondheidsanalyse geldt niet als een geneeskundige behandelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.