Etos 100 jaar!

Wil jij gratis winkelen?

Doe mee aan de actie "Maak kans om onze 100e klant te worden en GRATIS* te shoppen". Hier vind je de actievoorwaarden.

Maak kans om gratis* te winkelen!

Kom jij tussen 26 augustus en met 8 september winkelen bij Etos, of in de Etos webshop? Als lid van Mijn Etos maak je kans om de inhoud van je winkelmandje gratis te ontvangen! Bij de kassa ontvang je een scheurkaartje, waarop staat of jij de 100e klant bent en de inhoud van je winkelmandje gratis mee mag nemen.

Shop je in de webshop? Als je de 100e klant bent, ontvang je achteraf een e-mail. Je krijgt dan het bestede bedrag retour.

 

De actie:

- Alleen te verzilveren door Mijn Etos klanten
- De korting geldt op alle artikelen m.u.v. geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden, AH.nl en Bol.com
- De korting geldt tot een maximum van €100.-
- De korting geldt niet met terugwerkende kracht en is alleen direct te verzilveren

 


 

Actievoorwaarden
"Maak kans om onze 100e klant te worden en GRATIS* te shoppen".

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Etos B.V.(verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde "Etos 100 jaar” (verder te noemen: ‘de Actie').
 2. Deze Actie heeft als doel om prijzen te vergeven onder de deelnemers van de Actie door binnen elke 100 Mijn Etos klanten winnaars te selecteren uit alle deelnemers.
 3. De Actie loopt van maandag 26 augustus tot en met 8 september.
 4. De korting geldt op alle artikelen m.u.v. geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden, AH.nl en Bol.com
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal dan op deze pagina worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is gratis. Medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie zijn uitgezonderd van deelname aan de Actie.
 3. Wanneer men deelneemt aan deze Actie, verwerkt de Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen (“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden bewaard en daarna verwijderd.
 4. Deelnemer aan de Actie is een ieder die in de actieperiode via een actiekaart bij afrekenen van een transactie 2019 aangeeft mee te doen aan de winactie van Etos lid is van het Mijn Etos programma met ten minste een geregistreerd e-mailadres.
 5. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 6. Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie per transactie maximaal 1 keer deelnemen. Wordt er per transactie meer dan één keer deelgenomen, dan wordt de betreffende persoon uitgesloten van deelname.

 

III. Prijzen

 1. In totaal is er per 100 Mijn Etos klanten bij afrekening 1 prijs te winnen. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.
 2. Dit wordt direct bij de kassa gecommuniceerd bij tonen van winnende actiekaart. Na afloop zijn hier geen rechten aan te ontlenen.
 3. Voor online winnaars via de Etos.nl webshop geldt dat dit per e-mail wordt gecommuniceerd via het bij ons bekende e-mailadres.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. Verder zijn er de volgende bepalingen:

*Alleen te verzilveren door Mijn Etos klanten
*De korting geldt op alle artikelen m.u.v. geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden, AH.nl en Bol.com
*De korting geldt tot een maximum van €100.-
*De korting geldt niet met terugwerkende kracht

 1. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor gebreken in/aan de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. De organisator verstrekt geen garanties op de door haar uit te keren prijs.
 3. Noch Organisator noch de partijen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Voor alle vragen en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar etos.consumentenservice@etos.nl
 3. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, woensdag 21 augustus 2019.