Etos extra

Etos extra

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de spaaractie “Etos Extra” (hierna: "Actie") van Etos B.V. (hierna: "Etos").
 • Deelnemers aan de Actie (hierna: “Deelnemer(s)”) kunnen via Etos Extra met de Etos kaart of app deze Voorwaarden sparen voor €1.- korting of een cadeau tijdens specifieke momenten in de Etos winkels.
 • Etos behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de website www.etos.nl worden geplaatst.
 • Bij een eventuele stopzetting van de Actie zal uiterlijk twee maanden vooraf via e-mail en/of op www.etos.nl gecommuniceerd worden wanneer de Actie eindigt.
 • Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Voorwaarden. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van deze Voorwaarden en de Etos privacy voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Deelname

 • Deelnemen aan de Actie is alleen mogelijk met de Etos app of door je Etos kaart succesvol te koppelen aan je Etos Extra account.
 • De Etos kaart is gratis te verkrijgen in de Etos winkels en de Etos app is gratis te downloaden (via Apple Store of via Google Play).
 • Minderjarigen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers nodig voor deelname. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland en niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Onder niet-consumenten vallen in ieder geval handelaren en wederverkopers van in Etos winkels gekochte producten.
 • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of onrechtmatige deelname (bijvoorbeeld door wederverkopers van babyvoeding) aan de Actie, behoudt Etos zich het recht voor om Deelnemers zowel vooraf als achteraf uit te sluiten van deelname en reeds gespaarde spaarpunten te verwijderen.
 • Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Etos de door de Deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de deze Voorwaarden. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden buiten de Etos groep.
 • De verantwoordelijkheid om contactgegevens actueel te houden ligt bij de Deelnemer.
 • Deelname aan Etos Extra kan op elk moment worden beëindigd door je uit te schrijven. Na beëindiging vervallen alle spaarpunten.

Sparen

 • Bij besteding van elke euro met de Etos kaart of app, met uitzondering van cadeaukaarten, geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden, ontvangt de Deelnemer 1 spaarpunt. Spaarpunten kunnen door de Deelnemer zowel in fysieke Etos winkels in Nederland als via een online bestelling op etos.nl verkregen worden. De volle spaarkaart wordt omgezet in een persoonlijke aanbieding die automatisch aan de Etos kaart of app van de Deelnemer wordt toegevoegd. De aanbieding vindt de Deelnemer terug tussen de aanbiedingen in de app. Klanten met alleen een Etos kaart kunnen het spaarsaldo en volle spaarkaarten bekijken in hun account.
 • Deelnemers die hun kaart zijn vergeten in de fysieke Etos winkel kunnen dit bij de kassa aangeven. Deelnemers ontvangen op de kassabon vervolgens een unieke code. Om de punten alsnog te verkrijgen, dient deze code binnen 28 dagen verzilverd te worden op mijnetos.etos.nl/kaartvergeten.
 • Onvolledige spaarkaarten – dit zijn spaarkaarten die minder dan 100 punten bevatten – komen te vervallen een jaar nadat de laatste transactie heeft plaatsgevonden met de Etos kaart of app.
 • Voorbeeld: op 22 mei 2018 scant Deelnemer de Etos kaart of app en ontvangt 20 spaarpunten. Op 23 mei 2019 heeft Deelnemer geen transactie meer met de Etos app of kaart gedaan sinds 22 mei 2018. De 20 spaarpunten vervallen dan automatisch. Doet Deelnemer nog een transactie op 21 mei 2019 of eerder, dan blijven de tot dat moment gespaarde punten weer een heel jaar geldig.
 • Deelnemers kunnen de door hun gespaarde punten voor Etos Extra ook met iemand anders delen. Dit is uitsluitend mogelijk in de Etos app onder ‘Mijn spaarkaarten’. Deelnemers kunnen hun punten aan de hand van hun eigen contactpersonenlijst op verschillende manieren met iemand delen. Delen is bijvoorbeeld mogelijk via Whatsapp of per sms. De manier waarop iemand de punten kan delen is afhankelijk van de instellingen van de telefoon.
 • Deelnemers kunnen alleen de via Etos Extra verkregen punten met iemand anders delen. Een volle spaarkaart kan niet met iemand anders gedeeld worden. Zodra de Deelnemer 100 punten heeft gespaard is er sprake van een volle spaarkaart en is het niet meer mogelijk om die punten met iemand anders te delen. Als de Etos Extra punten niet door de ontvanger geaccepteerd worden, dan krijgt de verzender van de punten de punten na 7 dagen weer terug.

Inwisselen

 • Een volle spaarkaart kan uitsluitend worden verzilverd voor een cadeau in de vorm van: €1.- korting op het gehele assortiment (m.u.v. cadeaukaarten, geneesmiddelen, sale artikelen en flesvoeding t/m 6 maanden); of één van de cadeaus tijdens specifieke momenten in de fysieke Etos winkels. Daarnaast kunnen Deelnemers met hun volle spaarkaart €5,- aan drogisterijproducten (samengesteld door Etos) doneren aan de Voedselbank. Deelnemers dienen daarvoor hun volle spaarkaart in te leveren bij een fysieke Etos winkel, waarna de donatie per e-mail bevestigd zal worden aan de Deelnemer.
 • Per transactie kunnen er meerdere volle spaarkaarten worden ingeleverd.
 • Volle spaarkaarten kunnen vanaf de datum van uitgifte minimaal 6 maanden lang worden verzilverd in een Etos winkel. Daarna komt de volle spaarkaart te vervallen en heeft de volle spaarkaart dus geen waarde meer.
 • De keuze voor de korting dient aan de kassa bekendgemaakt te worden en wordt bij het scannen van de Etos spaarkaart of app automatisch verrekend, mits er een gratis product is gekozen of één van de cadeauvouchers die meelopen met de Actie. Over cadeaukaarten, geneesmiddelen en flesvoeding t/m 6 maanden wordt geen korting gegeven.
 • Etos kan niet garanderen dat alle cadeaus tijdens de Etos Extra weken altijd in alle Etos winkels verkrijgbaar zijn.
 • Etos heeft het recht om aanvullende producten ter beschikking te stellen voor deze spaaractie. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Deze actie is geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 • Onvolledige spaarkaarten (spaarkaarten met minder dan 100 spaarpunten) zijn niet inwisselbaar.

Slotbepalingen

 • In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de pas dient de Deelnemer een nieuwe Etos kaart te halen in een Etos winkel en het oude kaartnummer te vervangen door het nieuwe kaartnummer in ‘Mijn account’ via Etos Extra of de Etos app.
 • Etos behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de Etos website worden geplaatst.
 • Alle auteursrechten op of in connectie met de Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Etos en de originele rechthebbenden.
 • Etos behoudt zich het recht voor om Etos kaarten die niet aan de Voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren.
 • Etos is niet aansprakelijk voor schade geleden in verband met deelname aan de Actie. Etos is ook niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de Actie; schade als gevolg van beëindiging of wijziging van de Actie; en/of netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook.
 • Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 6 februari 2020.

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.