Privacybeleid Etos – Boeken Huidtherapeut De Huidkliniek


Privacy
Etos B.V. (“Etos”), gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Etos verzamelt en verwerkt van gebruikers van de bookingstool voor het maken van een afspraak met een huidtherapeut.

Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van de persoonsgegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Etos gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Etos raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25-02-2021.

Waarom gebruiken we je gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens voor de bookingstool, zodat je een afspraak kunt inplannen met een huidtherapeut. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om jouw feedback te vragen over het gebruik van het platform.

Hoe gebruiken we je gegevens?
Voor de planning gebruiken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
De persoonsgegevens worden door Etos bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de boeking.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Etos maakt op het platform gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld Youcanbookme Limited. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Etos en heeft Etos de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. We leggen deze maatregelen daarbij ook contractueel vast in een verwerkersovereenkomst.

Een deel van onze dienstverleners kan zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Etos zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Etos gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

Wat zijn je rechten?
Etos vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregistreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Etos over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@etos.nl. Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek. Het is ook mogelijk om deze verzoeken per post te richten aan:

Etos
Afdeling Etos Consumentenservice
Postbus 3101
1500 HE Zaandam

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.